LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mira

Kulturtolksdoula i Storstockholm

  • Vård & assistans

Stockholm

Platsbeskrivning Mira är en ideell förening som driver ett projekt i Storstockholm för att ge stöd till kvinnor, som inte behärskar svenska, under graviditet och förlossning och första tiden med barnet. Projektet syftar till att med hjälp av kulturtolkar stötta socialt utsatta utrikesfödda kvinnor för att skapa en mer jämställd vård. Projektet är finansierat av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. 8 kulturtolksdoulor ska rekryteras under mars-april för att sedan genomgå utbildning under maj-juni 2021. Arbetsuppgifter En kulturtolksdoula ger icke svensktalande kvinnor stöd före, under och efter förlossningen, på sitt eget språk. Doulan träffar mamman/föräldrarna för samtal under graviditeten, oftast vid två tillfällen. När förlossningen startar kontaktar kvinnan sin doula, som följer med till sjukhuset och ger kvinnan/paret aktivt stöd under hela förlossningen. Doulan kan även ge stöd i den tidiga anknytningen och träffar familjen ett par gånger efter att barnet är fött för uppföljande samtal. Kulturtolksdoulorna får betald handledning och utbildning regelbundet. Doulan kan överbrygga den otrygghet och brist på kommunikation som ofta kan uppstå när den födande kvinnan inte kan svenska och inte känner till hur förlossningsvården fungerar i Sverige. Genom att ge kontinuerligt stöd på det egna språket och med kunskap om kulturella olikheter mellan hemlandet och Sverige, kan doulan hjälpa den födande kvinnan till en positiv och stärkande förlossningsupplevelse och mer jämlik vård. Utbildning Som kulturtolksdoula kommer du att få genomgå en utbildning under nio hela dagar samt gå ett arbetspass på en av Stockholms förlossningskliniker innan du börjar ditt arbete med att stötta kvinnor. Utbildningens huvuddelar är: · • Anatomi och fysiologi under graviditet och förlossning · • Det normala födandet och omställningen efter förlossningen · • Att ge stöd till en kvinna under förlossningen · • Amning och anknytning · • Sjukvårdens organisation kring den gravida kvinnan; mödravård, förlossningsvård och barnhälsovård. I utbildningen ingår också studiebesök på en förlossningsavdelning samt de tre första uppdragen. Sökandes utbildning och erfarenhet Vi söker kvinnor som behärskar språken arabiska, bengali, engelska (från Väst- & Centralafrika), farsi/dari, tigrinja, turkiska och urdu. Du har kulturkompetens från såväl ursprungslandet som från Sverige. Du behöver också känna en stark önskan att stötta kvinnor när de föder barn. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är en merit att du har egen erfarenhet av svensk förlossningsvård. Utbildning för tjänsten kommer att genomföras under maj-juni 2021. Observera att tjänsten är en vid behovsanställning. Sysselsättningsgraden varierar alltså utifrån de uppdrag som kommer in. Rekrytering sker löpande under mars-april. B-körkort är ett krav. Tillträde 2021-05 Arbetstid/Varaktighet Uppdragsanställning, deltid Lön timlön Kontaktperson Ulrica Askelöf 072-971 55 95 Sista ansökningsdag 2021-05-09 Ansökan via e-post ulrica@doulakulturtolk.se

Mira

Villkor

  • Antal platser: 8
Sista ansökningsdag: 2021-05-09
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!