LetsGig & Mecenat
Gigg från: STIFTELSEN FRYSHUSET

Passionerad Mediepedagog till vår gymnasieskola

  • Skola & utbildning

Stockholm

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 500 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset gymnasium Bland Fryshusets skolverksamheter för unga finns grundskola, gymnasieskola och folkhögskola. Totalt består Fryshusets skolverksamheter av cirka 1300 elever och 130 lärare. Fryshuset gymnasium har ungefär 100 elever fördelade på fem nationella program och fyra varianter av Introduktionsprogram, specialpedagogisk profil (AST) och gymnasiesärskola. Vår organisation präglas av decentraliserade beslutsprocesser samt kollegiala lärprocesser. Skolan bygger sin verksamhet på en gemensam förståelse för uppdraget. Fryshuset Gymnasium är organiserad i fyra pedagogiska enheter med varsin programrektor och en rektor som leder helheten. Fryshuset gymnasium har också en enhet med olika stödfunktioner (EHT, IKT, Bibliotek, Admin) som leds av skolans rektor. Rektor och programrektorer bildar tillsammans gymnasiets ledningsgrupp. Fryshusets hela skolverksamhet där gymnasiet ingår samordnas av en skolchef.  Till enheten för stödfunktioner IKT söker vi nu en mediepedagog  Har du passion för en digital skolmiljö? Vi söker en passionerad mediepedagog till Fryshuset Gymnasium. Detta är skolan för dig som vill jobba på en plats som är så mycket mer än en skola. Hos oss får du utvecklas så långt det bara går efter egna behov och förutsättningar. Vi är en skola som förstår värdet av att det är tillsammans med andra man skapar förutsättningar för alla att utvecklas. Som mediepedagog blir det ditt uppdrag att leda och driva den digitala utvecklingen på alla skolans enheter.  Som mediepedagog blir det ditt uppdrag att för hela skolan samordna de områden som ligger i ditt uppdrag. I ditt ansvarsområde ligger uppdraget att varje år tillsammans med medarbetare från hela skolan systematiskt uppdatera skolans IKT plan. Mediepedagog Fryshuset Gymnasium Som mediepedagog jobbar du nära skolledningen och skolans IT- tekniker. Vi tror att du är en visionär som har förmågan att hitta nya lösningar för elever och personal och driva den digitala skolutvecklingen framåt på hela skolan.  Du är en kommunikativ och teambyggande person med förmågan att utveckla samarbeten och relationer både i och utanför skolan. Du har erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt i en utbildningsorganisation och kan på ett naturligt sätt växla mellan operativa och strategiska uppgifter, vilket innebär att du är en ”doer” med visioner! Följande områden ser vi att det är meriterande att du ha erfarenhet utav: • Google Workspace och Office 365 • Google Admin • Lärplattformar o skola • Digitala läromedel • Kompensatoriska hjälpmedel • Skapande verktyg, ljud och bild, text, Apple, Adobe mm. Du kommer att arbeta med att: • På olika sätt hålla dig uppdaterad kring IKT-relaterade frågor. • Agera proaktivt för att hitta bästa möjliga systemlösning för verksamheten. • Stödja, utbilda och handleda lärare och andra medarbetare i planeringen av undervisningen med digitala läromedel samt i IT-verktyg. • Tillsammans med rektorer, lärare och stödpersonal ta fram, utveckla och genomföra skolans IKT-plan. • Tillsammans med övriga i IKT-teamet ta ansvar för inköp, avtal och licenser för digitala pedagogiska hjälpmedel, läromedel digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel. • Samarbete med övriga Fryshuset kring IT och lärande. • I uppdraget ingår viss support, service, underhåll och administration av system och teknisk utrustning. • Delta i det strategiska IKT-utvecklingsarbetet på Fryshuset gymnasium I ett kort filmklipp (ca 3 min) berättar du om hur du som mediepedagog kan bidra till det strategiska IKT-utvecklingsarbetet på Fryshuset Gymnasium. Lyft fram en eller flera idéer och tankar som du tror kan berika och lyfta IKT-miljön på skolan på sikt 2-4 år framåt. I den andra delen av klippet ska du reflektera om hur du ser på det pedagogiska uppdraget i din roll som mediepedagog i samverkan med skolans medarbetare (lärare, admin, skolledning, It-tekniker m.fl). Hur kan du stödja, inspirera och handleda medarbetarna så att vi blir en ännu bättre skola utifrån ett IKT-perspektiv? Klippet laddar du upp som olistat på Youtube och lägger länken som klickbar i ditt CV.   Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! • Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning heltid, med 6 månaders inledande provanställning • Omfattning: 100% • Sista ansökningsdag: 2021-05-07 Vi ser gärna att ansökningar kommer in tidigare och tar intervjuer löpande. • Tillträde: fr.o.m. juni - augusti 2021 • Placering: Fryshuset Stockholm • Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal och Vision. • Frågor besvaras av rektor: Gunnar Holm 073-950 2432 alt via mail till gunnar.holm@fryshuset.se

STIFTELSEN FRYSHUSET

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!