LetsGig & Mecenat
Gigg från: Eskilstuna kommun

Ungdomsutvecklare till ny satsning - trygga unga

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Eskilstuna

Ung Fritid och mötesplatser skapar möjligheter till goda livsvillkor och meningsfull fritid för sina besökare. Besökarna ska ha makt och inflytande över sina liv och möjlighet till goda fritidsalternativ utifrån individuella behov och förutsättningar. Till Ung Fritid och mötesplatser hör Verkstan, Bonsai, Balsta musikslott, sju fritidsgårdar, tre mötesplatser och den mobila verksamheten Team Fritid. Eskilstuna kommun har beslutat sig för att förstärka våra interna resurser som arbetar med främjande och förebyggande insatser kring barn och unga. Trygga unga är en satsning på ett strategiskt operativt arbete för att tidigt möta upp oro och eliminera risker för att barn och unga hamnar i kriminalitet och missbruk. Ett sätt är att utöka befintliga främjande och förebyggande insatser för barn och unga i Eskilstuna. Trygga unga kommer att utgå från fem olika områden där medarbetare från kommunens förvaltningar samverkar: • SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) • mobilt ungdomsteam • insatser vid social oro • ökad offentlig närvaro • avhopparverksamhet Det mobila ungdomsteamet utgörs av två delar som bemannas gemensamt av socialförvaltning och Ung Fritid. Personalen arbetar på högstadie- och gymnasieskolor dagtid i syfte att stärka det främjande och förebyggande arbetet, och deltar i identifieringen av unga i riskzon genom deltagande i elevhälsoteam och i SSPF-samverkan. Efter skoltid arbetar teamet dels mobilt med koppling till fritidsgårdar och områdesarbete, och dels med riktade insatser så som gruppaktiviteter, riktade fritidsaktiviteter och samverkan med civilsamhället. Arbetet har stort fokus på delaktighet och meningsskapande aktiviteter. Vi söker nu fler kollegor till Ung Fritid och mötesplatser där den nya satsningen på det mobila ungdomsteamet kommer ingå. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad. Du kommer att vara med från start och bygga upp verksamheten med särskilt fokus på främjande verksamhet för och tillsammans med ungdomar på deras fritid. Ett av de viktigaste perspektiven kommer att vara att arbeta utifrån ungdomens hela dag, dygn, vecka och år. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ingå i Team Fritid, tillsammans med fritidsledare och utvecklare, men kommer även att arbeta nära kollegor från både socialtjänst, skola och polis. På dagtid kommer du att arbeta i skolan i syfte att stärka det främjande och förebyggande arbetet och genom olika insatser kopplat till SSPF. Som en del i det förebyggande arbetet kommer du utbilda ungdomar och vuxna i Mentors in Violence Prevention (MVP). Efter skoltid arbetar teamet mobilt, med koppling till fritidsgårdar och områdesarbete. Teamet bemannas dag, kväll och helg och syftar till att öka trygghet och stärka inkludering och delaktighet hos flickor och pojkar. I rollen planerar, genomför och utvärderar du verksamheten, både själv och tillsammans med andra, där verksamhetsidén ligger som grund och utgångspunkt för uppdraget. För detta krävs en helhetssyn där du till exempel inventerar och analyserar utifrån behov. Arbetet sker i dialog och delaktighet med besökarna och en viktig del kommer att vara att öka ungdomars inflytande över sin fritid. I ditt arbete ingår det att samverka med interna och externa aktörer. Att tillsammans med bland annat föreningsliv, studieförbund och ideella organisationer skapa förutsättningar och öka möjlighet för en bra och aktiv fritid. En del av arbetet som är prioriterat är att du utvecklar och implementerar olika metoder i främjande arbete riktat mot fritid kopplat utvärdering och analys av verksamhet. Därför söker vi dig som har en förmåga främja processer för individer och grupper av unga och vuxna med utgångspunkt i deras utveckling och livsvillkor. KVALIFIKATIONER VI söker dig som har: • Högskoleutbildning inom relevant område, till exempel beteendevetare eller socionom. • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. • Goda it-kunskaper. Följande ser vi som meriterande: • Erfarenhet av att leda och coacha ungdomsgrupper. • Erfarenhet av samverkan med studieförbund, föreningar, skola, polis och socialtjänst. • Erfarenhet av att bemöta ungdomar med olika kulturella bakgrunder. • Utbildning i 7 tjugo-metoden. • Erfarenhet av att bedriva förändringsarbete. • B-körkort. För att lyckas som ungdomsutvecklare hos oss, behöver du trivas i sociala sammanhang och med att skapa nya kontakter. Det är viktigt att du har ett empatiskt förhållningssätt och förmågan att skapa relationer och se möjligheter till utveckling. Vi söker dig som är trygg och social, och inte har svårt för att vara tydlig och sätta gränser vid behov. Du kan självständigt planera, driva och genomföra dina arbetsuppgifter samtidigt som du ser värdet av ett fungerande samarbete inom arbetslaget. Du har lätt för att kommunicera med både vuxna, barn och ungdomar och har förmågan att skapa förtroende samt lyssna in olika behov. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som ungdomsutvecklare och bidra till att skapa en meningsfull fritid och goda livsvillkor för Eskilstunas invånare. ÖVRIGT Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv. Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.

Eskilstuna kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!