LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Konstruktör Ventilation/styrentreprenad, Stockholm

  • Bygg & anläggning

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: Ca. 6 månader - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Omfattning: 20-40% - OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Uppdragsbeskrivning Konsulten ska göra en bedömning av huruvida befintlig utrustning klarar nya värmelaster/ krav på brandskydd enligt regelverk och lagkrav och ta fram förslag till eventuella åtgärder. Initial bedömning är att befintlig fläkt i maskinrum kan behöva bytas/ flyttas och att ventilationen i ställverket behöver anpassas med en kanalfläkt för att överföra värmen ut i pannhallen. För föreslagna åtgärder ska konsulten ta fram nödvändiga ventilationsritningar samt styrhandling för anpassad/ny installation till komplett förfrågningsunderlag för Totalentreprenad. Konsulten ska göra en status bedömning av befintlig ventilationssystem som ventilerar både ställverk och maskinrum samt bedöma om befintlig ventilationsutrustning klarar nya värmelaster både vintertid och sommartid. Utifrån genomförd status bedömning ska konsulten ta fram förslag till lämpliga åtgärder samt en kostnadsbedömning av dessa. Om förstudien resulterar i förändringar avseende ventilationslösningen ska konsulten delta i förprojektering och ta fram nödvändiga ventilationsritningar och styrhandlingar för en ny/anpassad ventilationslösning till komplett förfrågningsunderlag för Totalentreprenad. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): Konstruktör med minst 5 - 10 års erfarenhet av uppdrag med inriktning ventilation. Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Kan uppvisa referensuppdrag av likvärdiga uppdrag. Tar huvudansvar för ett område och kan arbeta självständigt Van att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar för ventilationskonstruktioner. Konstruktör ska kunna ta fram kostnadsuppskattning på egna handlingar eller tillgång till resurser som kan bistå. Vara öppen och flexible samt lösningsinriktad. ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan. På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!