LetsGig & Mecenat
Gigg från: Maderik Institute Of Management AB

Scrum Master till Utveckling och Digitalisering

  • Övrigt

Stockholm

Beskrivning av uppdraget Äga och driva Agila arbetsprocesser i teamet Den konsult vi söker ska vara van vid att coacha och stötta team till att bygga upp struktur och stöd från agila processer. Som Scrum Master ansvarar man vidare för att möjliggöra kontinuerlig förbättring av teamets agila processer och möjliggöra för möten så som standups, sprintplaneringar, retrospektiv och sprint reviews. Erfarenhet av verktygstöd för planering, exempelvis JIRA, är ett krav. Tätt samarbete med PO Konsulten jobbar tätt tillsammans även med produktägaren, och ska kunna vara ett stöd för denne i produktutvecklingen. Då vi vill jobba nära våra intressenter ser vi att det är viktigt att du kan förklara tekniskt komplexa ärenden för mindre kunniga inom området, och troligtvis är du en fena på visualisering av olika slag! Coaching och mentoring Konsulten ska bidra till andras växande. Hen behöver därför ha en väl utvecklad förmåga att kunna göra avvägningar i sitt ledarskap och anpassa sin approach till olika teammedlemmar. Parallellt med detta krävs hög skicklighet och lyhördhet i att utmana och utveckla team som befinner sig i olika mognadsstadier och skeden. Vidare ska konsulten också kunna samarbeta väl utanför teamet: med andra team, intressenter och ledning. Då vi befinner oss i ett expansivt skede ser vi att skicklighet i att få till förändring är en viktig kompetens för rollen. Hen behöver vara en katalysator i utveckling av såväl processer som organisation även ur ett större perspektiv. Verka för sektionen i samarbete med ledning och andra Scrum Masters I samarbete med andra Scrum Masters och ledningen förväntas Scrum Mastern vid sidan av arbetet med teamet att verka för förbättringsarbete inom sektionen. Du blir en viktig del av vår Scrum Master grupp. Där får du chansen att samarbeta med andra erfarna Scrum Masters för att stötta, lära av och hjälpa varandra att bli ännu bättre. Hjälpa till att ta fram budget och prognoser för vidmakthållande och nyutveckling I samarbete med produktägaren kommer Scrum Mastern hjälpa till att lägga budget och tidplan för plattform och drift för kommande år samt bistå i det ekonomiska arbetet. Uppdragets omfattning i timmar per vecka - 40 Obligatoriska krav Minst 4 års erfarenhet som Scrum Master, Agil Coach eller Produktägare för agila team inom produktutveckling. Minst 4 års erfarenhet av att arbeta med agila processer och metoder under de senaste 6 åren såsom Scrum. Kanban eller andra likvärdiga processer och metoder Minst 3 års erfarenhet av att leda team inom produktutveckling. Erfarenhet av att samarbeta med icke-teknisk personal från minst tre olika uppdrag. Minst 2 års erfarenhet av verktygstöd för planering, exempelvis JIRA, Trello eller andra likvärdiga verktygstöd Bör-krav Erfarenhet av förändringsledning/ verksamhetsutveckling från minst två uppdrag. Erfarenhet av Dev Ops, CI/CD och/eller arbete i värdeströmmar i minst två uppdrag. Minst 3 års erfarenhet av operativa och/eller coachande roller inom produktutveckling eller relaterade områden. Exempelvis arbete inom krav, test, förvaltning, design, förändringsledning inom andra områden än agil transformation. För området minst 3 relevanta utbildningar och certifieringar. Exempelvis CSM, CSPO eller andra likvärdiga certiferingar Questions about the position? Serkan Kazan: +46 76 586 88 70 serkan.kazan@maderik.com For applications, please send your CV to apply@maderik.com

Maderik Institute Of Management AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!