LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION VÄSTERNORRLAND

Vårdcontroller till Närsjukvårdsområde Väster

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Örnsköldsvik

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka. Närsjukvårdsområde Väster har kommunerna Kramfors och Sollefteå som upptagningsområde och är tillsammans med närsjukvårdsområde norr och söder regionens organisation för att ge den vård som invånarna behöver ofta. I Närsjukvårdsområde Väster ingår förutom 5 hälsocentraler, verksamheter på Sollefteå sjukhus, akutmottagning, medicin, kardiologi, geriatrik och rehabilitering och neurologi samt länsövergripande uppdrag. Länsuppdragen är 1177 vårdguiden på telefon, Ungdomsmottagningarna, FBHV (Föräldra- och barnhälsovårdspsykologerna), Barn och ungdomsentrén 7-17 år psykisk hälsa och Livsstilmedicin Österåsen Närsjukvårdsområde Väster har i uppdrag att ge patienterna vård i en sammanhållen vårdkedja som innefattar en väl utvecklad och fördjupad samverkan med länssjukvård, övriga sjukhusspecialiteter och kommuner inom det geografiska området. Närsjukvårdsområde Väster har ca 300 medarbetare och 4 verksamhetschefer. Vårdadministrativt stöd handlar om att bidra till att skapa fungerande processer för planering, styrning och förbättring inom en verksamhet. Exempelvis genom att utföra uppdrag kopplat till samordning, framtagande av underlag, analys och åtgärder. Närsjukvårdsområde Väster söker en vårdcontroller som är ett vårdadministrativt stöd på områdesnivå. Vårdcontroller arbetar på uppdrag av områdesdirektör samt i nära samarbete med verksamhetschef och enhetschefer. Vårdcontroller utgör därigenom en del av verksamhetschefens stödteam som därutöver består av exempelvis närstöd inom HR, ekonomi och kommunikation. Vårdcontroller är en operativ roll som bistår med vårdadministrativt stöd i form av: - Processledning (exempelvis leda eller stödja olika arbetsprocesser inom planering, styrning, uppföljning och förbättring) - Metodstöd (exempelvis ge stöd till chefer vid tillämpning av metoder för planering, styrning, uppföljning och förbättring) - Stöd till chefer (exempelvis ta fram underlag som underlättar för chefer att styra verksamheten eller ingå/representera verksamheten i olika forum/grupperingar) Arbetet bedrivs inom ramen för givna uppdrag, gällande regelverk och styrdokument samt har en koppling till det arbete som utförs inom arbetsgrupp för "uppföljning och analys". Nedan beskrivs exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma: - Hantera produktionsplanering. - Ta fram/analysera underlag för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och styrtavlor. - Ta fram/analysera underlag för förbättring av verksamhet. - Stödja och samordna arbete mellan olika verksamheter gällande exempelvis gemensamma väntelistor och operationsköer. - Delta i arbete med händelse- och riskanalyser, Lex Maria-ärenden, IVO-ärenden och andra avvikelser. - Utarbeta riktlinjer och rutiner. - Representera verksamhet i olika arbetsgrupper. - Planera och leda specifika uppdrag med tillhörande arbetsgrupp. - Bidra med information till intranätet gällande verksamhetens innehåll. - Genomföra presentationer/redovisningar för olika grupperingar, exempelvis uppdragsgivare, ledningsgrupper, informations- och beredningsgrupper och fackliga företrädare. Flertalet av ovanstående arbetsuppgifter är återkommande över tid och kräver en kunskap om verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Vi söker dig med relevant högskoleutbildning för tjänsten alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Kunskaper i och erfarenhet av att leda arbetsprocesser och grupper inom vårdverksamhet. Du har kunskaper i och erfarenhet av att arbeta med vårdrelaterad administration, exempelvis inom planering, uppföljning, styrning och förbättring. Kunskaper i och erfarenhet av att agera metodstöd till chefer/medarbetare. Kunskaper i och erfarenhet av att sammanställa och dokumentera underlag/rapporter. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer. Det är meriterande om du har kunskaper i och erfarenhet av olika modeller och strukturer för vårdrelaterad administration, exempelvis inom planering, uppföljning, analys, styrning och förbättring. Erfarenhet av vårdadministration kopplat till en eller flera specialiteter som förekommer i berörd verksamhet. Formella utbildningar och/eller kurser inom fältet för hälso- och sjukvård och vårdadministration. Som person är du självgående med en god samarbetsförmåga och arbetar på ett mål- och resultatorienterat sätt. Du har en helhetssyn med en god omdömesförmåga där du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid. Välkommen in med din ansökan.

REGION VÄSTERNORRLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!