LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Lärare i Svenska som andraspråk och Idrott och hälsa, Östra Reals gymnasium

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Östra Reals gymnasium är en anrik och populär gymnasieskola centralt belägen på Karlavägen på Östermalm och som nu söker en lärare i Svenska som andraspråk och Idrott och hälsa. Vi är det naturliga steget mot högre studier och erbjuder de högskoleförberedande programmen EK, SA, NA med olika inriktningar och profiler. Vi har även grupper på Samhällsprogrammet med specialpedagogisk profil för elever med autismspektrumdiagnos och Språkintroduktion för elever som är nyanlända. Våra program är mycket populära med många sökande till varje plats. Hos oss går elever från hela Stockholms län som alla har höga förväntningar på sin utbildning och den personal de möter i sin skolvardag. På Östra Real ser vi våra elever. Vi tror på en inneboende potential hos varje individ och gör allt vi kan för att frigöra den och få eleven att blomma. Engagemang är motorn som driver oss i vår vardag och som smittar våra elever. Den som studerar på läroverket Östra Real får bästa tänkbara språngbräda till högre studier och ett rikt liv.​ Men här finns också något som inte syns men som känns – engagemang, driv och en inkluderande atmosfär. Östra Real är ett läroverk som aldrig står stilla, för dem som liksom vi vill framåt och fortsätta att utvecklas. Arbetsbeskrivning Vi söker en legitimerad lärare i Svenska som andraspråk och Idrott och hälsa med behörighet för grundskola och gymnasium för tjänstgöring på vårt språkintroduktionsprogram. Undervisning på nationella program kan också komma att ingå. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 3 maj 2021. Som lärare är du helhetsansvarig för ämnena inklusive planering, undervisning, examinationer, omdömen, betygsättning och utvärdering. Utöver undervisning innebär tjänsten mentorskap inklusive ansvar för utvecklingssamtal och kontakter med vårdnadshavare. På Östra Reals gymnasium arbetar vi i arbetslag och ämneslag och du förväntas aktivt bidra till skolans och ämnets utveckling genom samarbete och dialog med övriga lärare och personal. Vi är just nu i ett utvecklingsarbete gällande att förbättra undervisningsorganisationen utifrån ett systematiskt och kvalitativt arbete med elevernas individuella studieplaner och behöver dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta på Språkintroduktion. Då elevernas språkliga förmåga är varierande i undervisningsgrupperna krävs det att du utifrån genrepedagogiska modeller kan arbeta med explicit läs- och skrivundervisning för att utveckla elevernas ämneslitteracitet i alla ämnen. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att delta i och leda kollegialt lärande i språkutvecklande arbetssätt. Kvalifikationer Du är en engagerad lärare med goda ämneskunskaper som besitter förmågan att entusiasmera eleverna och skapa fokus, arbetsro och bra arbetsklimat. Grundkravet är att du har lärarlegitimation med behörighet i Svenska som andraspråk och Idrott och hälsa på grundskole- och gymnasienivå. Vi söker en lärare som är intresserad av en god dialog med eleverna och som ser elevernas uppställda mål som en positiv utmaning. Du förväntas arbeta aktivt med att förtydliga och kommunicera kunskapskraven samt grunderna för bedömning och i samband med det se elevens utvecklingsbehov. Du ska ha en god kommunikationsförmåga i tal och skrift. Erfarenhet av formativ bedömning är önskvärda kvalifikationer. Din syn på kunskap och elever är viktig för oss. Vi arbetar elevcentrerat med att utmana alla elever. Det innebär att vi börjar på en sådan nivå så att alla elever är med för att sedan utmana dem med ett varierat arbetssätt. Eftersom vi använder IT i kommunikationen med elever och personal förväntas du ha goda IT-kunskaper och är intresserad av att aktivt arbeta med IT i undervisningen. Vi söker en lärare med god samarbetsförmåga och intresse av att samverka med andra lärare i ämnes- och arbetslag. På Östra Real arbetar vi aktivt med mentorskap och vill därför gärna att du har erfarenhet av arbete som mentor, att du är engagerad i elevernas utveckling och måluppfyllelse och skicklig på att kommunicera och vägleda elever på individuell nivå. Du ska ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vid övertalighet i Stockholms stad kan tjänsten komma att tas i anspråk internt. Omfattning: 100 %. Tillsvidareanställning från och med den 3 maj 2021. Vid frågor om tjänsten, kontakta biträdande rektor Jonas Eneroth jonas.eneroth@edu.stockholm.se Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!