LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Uppsala län

Förvaltningshandläggare

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Uppsala

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs. På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang. ARBETSUPPGIFTER Vid rättsenheten handläggs tillstånds-, tillsyns- och överklagningsärenden enligt ett stort antal olika lagstiftningar, t ex. miljö-, trafik-, plan- och bygg-, alkohol-, tobak- och ordningslagstiftningarna. Dessutom ger enheten rättslig rådgivning till övriga delar av Länsstyrelsen och utbildar myndighetens anställda i förvaltningskunskap. På rättsenheten finns även bl.a. myndighetens centrala diarium som ansvarar för hela myndighetens arkivhållning och för att lämna ut allmänna handlingar i avslutade ärenden. Länsstyrelsen söker nu en förvaltningshandläggare. Arbetet består av handläggning av bl.a. ärenden som rör alkohol-, tobak-, trafik- och ordningslagstiftningen, arbete med allmänna valen. KVALIFIKATIONER Du har examen från högskola eller universitet i t.ex. juridik, statskunskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som är relevant. Du har minst två års praktisk erfarenhet av arbete med ärendehandläggning inom offentlig förvaltning, innefattande beslutsskrivning och kommunicering med parter i egna ärenden enligt förvaltningslagen. Du har även goda kunskaper i och praktisk erfarenhet av offentlighets- och sekretesslagen. Det är meriterande att ha arbetat i statlig sektor. Det är likaså meriterande med handläggningserfarenhet från någon eller flera av de ovannämnda ärendetyperna, dvs. alkohol-, tobak-, trafik- och ordningslagstiftningen Vi söker dig som är noggrann och arbetar strukturerat med hög servicekänsla. Det är viktigt att du har förmåga att arbeta snabb utan att rättssäkerheten eftersätts även under tidspress, samt att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska ha en god samarbetsförmåga och trivas med arbete i grupp såväl som självständigt. Du ska även ha mycket god pedagogisk förmåga. Du arbetar självständigt genom att ta ansvar och egna initiativ, både på egen hand och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap ÖVRIGT Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd Varmt välkommen med din ansökan!

Länsstyrelsen i Uppsala län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!