LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen söker två tillsvidareanställda miljöskyddshandläggare

  • Övrigt

Jönköping

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet. Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat. Tjänsterna är placerade på Miljöskyddsenheten på Samhällsavdelningen. Enheten består av 15 medarbetare som arbetar med tillsyn över miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning enligt miljöbalken samt samråd och prövning enligt miljöbalken. Vårt uppdrag syftar till att genom beslut, kontroll och information säkerställa att våra verksamhetsutövare följer miljöbalkens bestämmelser. ARBETSUPPGIFTER Gemensamt för båda tjänsterna är arbete med tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Du skriver även yttrande till Miljöprövningsdelegationen och till Mark- och miljödomstolen då ett ärende prövas eller överklagats. Du kommer arbeta med ärenden inom flera branscher och arbetet innebär många kontakter med företag, kommuner och andra myndigheter. Den ena tjänsten kommer inledningsvis att vara mer inriktad mot branscherna avfall, biogas och vindkraft. Den andra tjänsten kommer inledningsvis vara inriktad mot avloppsreningsverk och lagen om allmänna vattentjänster. I den andra tjänsten kommer det också ingå att arbeta i större omfattning med tillsynsvägledning inom frågorna enskilda avlopp och hälsoskydd samt vara med och planera och genomföra handläggarträffar för de kommunala inspektörerna. Du kommer också vara med och arbeta med uppföljning av kommunernas tillsyn. Även andra branscher som flygplatser, täkter och infrastrukturärenden kan vara aktuellt beroende på dina tidigare erfarenheter och intresse. Du ger även tillsynsvägledning till kommuner inom de branscher du arbetar med. KVALIFIKATIONER • Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig och/eller teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö eller annan motsvarande utbildning, alternativt har erhållit motsvarande kompetens på annat sätt. • Du har kunskap om lagar och förordningar inom miljöområdet. • Du har B-körkort och god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift. Meriterande för båda tjänsterna är: • Erfarenhet av tillsyn av miljöfarlig verksamhet och vana av myndighets- och utredningsarbete inom statlig eller kommunal verksamhet. • Erfarenhet av prövning av miljöfarlig verksamhet. • Erfarenhet av tillsynsvägledning. • Erfarenhet av utvecklings och förändringsarbete För den första tjänsten är det meriterande med: • Erfarenhet av arbete med avfallsfrågor, vindkraft eller biogas. För den andra tjänsten är det meriterande med: • Erfarenhet av hälsoskydd. • Erfarenhet av enskilda avlopp. • Erfarenhet av att arbeta med lagen om allmänna vattentjänster. • Erfarenhet av avloppsreningsverk. Eftersom du kommer arbeta i en verksamhet som utvecklas med ny lagstiftning och nya uppdrag är det viktigt att du är engagerad och har initiativ- och problemlösningsförmåga. Det innebär att du trivs med utvecklingsarbete samt har förmåga att se problem ur flera perspektiv, framförallt i ett helhets- och samhällsperspektiv. Du har god förmåga att snabbt växla mellan arbetsuppgifter, men även förmåga att under eget ansvar planera och driva ärenden till avslut inom föreskriven tid. Du värdesätter interna erfarenhetsutbyten och samarbete med kollegor och bidrar till verksamhetens gemensamma mål. ÖVRIGT Vi söker även en vikarierande miljöskyddshandläggare, se separat annons vid intresse. Sök båda annonserna om du är intresserad av båda tjänsterna.

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!