LetsGig & Mecenat
Gigg från: Va Syd

Drifttekniker till Bulltofta vattenverk VA SYD

  • Vård & assistans

Malmö

Är du vår nya drifttekniker på Produktionsavdelningen? Det är ett jobb med varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar, samtidigt som det alltid finns något att lära. Vi söker dig som vill vara med och leda utvecklingen för hög vattenkvalitet.   Din kommande roll Vi söker en drifttekniker till Produktionsavdelningen,  med fokus inom dricksvatten drift med placering på Bulltofta vattenverk i Malmö.   Arbetsuppgifterna som drifttekniker innebär: process- och driftövervakning av anläggningarnas olika funktioner och processer, ett  arbete som sker både genom övervakning från kontrollrummet och ute på anläggningarna och i vattentäkten.  arbete med uppföljning av vattnets kvalitet och kvantitet hela vägen från råvatten till vattenverk och övriga anläggningar i distributionskedjan och HACCP.  processoptimering och -uppföljning arbete med VA SY Ds program för kontinuerliga förbättringar, kvalitetsförbättringar och instruktioner utvecklingen av enhetens arbetssätt  tillsyn och skötsel enligt schema samt avhjälpande åtgärder rapportering i underhållssystemet IDUS att du jobbar tillsammans med dina kollegor, men även individuellt arbete förekommer.  Arbetsuppgifterna är varierande och utförs både praktiskt utomhus i friska luften och inomhus.  att du kan komma att ingå i vår beredskapsstyrka vattenverket i framtiden, med krav på inställelsetid är max en timme. Placeringen är vid Bulltofta vattenverk i Malmö och du arbetar i första hand med drift och övervakning av Malmö och Burlövs dricksvattenanläggningar, men det kan även bli aktuellt att arbeta med dricksvattenanläggningar inom VA SY Ds övriga kommuner.  Produktionsavdelning har ansvar för våra produktionsanläggningar dricksvatten, avloppsrening, biogas samt tillhörande anläggning för styrning och reglering av ledningsnät för dricksvatten och avloppsvatten. I Produktionsavdelningen är vi ca 150 medarbetare som organiseras i sex enheter; Dricksvatten, Avloppsrening Norr, Avloppsrening Mitt, Underhållsteknik, El & Automation samt Laboratoriet.  På enheten Dricksvatten finns 15 medarbetare, som sköter driften av vattenverk och dricksvattenanläggningar inom hela verksamhetsområdet och har ett nära samarbete med labbet, underhåll, el och automation, rörnät, ledningsnät samt externa aktörer som till exempel Sydvatten och andra kommuners VA-enheter.  Vi erbjuder I tjänsten som drifttekniker på Bulltofta vattenverk kommer du att få möjlighet att delta i utveckling och införande av ny teknik tillsammans med kollegor som är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag. Det bjuds på god gemenskap och mycket eget ansvar. Du kommer att kunna påverka både arbetet och egen kompetensutveckling. Om behov finns kommer kompetensutveckling hos vår branschorganisation Svenskt Vatten att erbjudas. Andra möjligheter såsom projektarbeten kommer också att erbjudas för att kunna växa i rollen. Du blir en del av en grupp målinriktade kollegor som är måna om att ha roligt tillsammans. Du kommer också få möjligheten att avsätta en friskvårdstimme av din arbetstid i veckan för träning. Våra arbetstider är normalt kl 07.00-15.30 men du kommer i viss mån kunna anpassa dina arbetstider inom flextidsramen.  Vem är du? Som drifttekniker gillar du att samarbeta och är både resultat- och relationsorienterad. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och det är enkelt för dig att samarbeta och skapa nätverk. Samtidigt känner du dig bekväm med att ta egna beslut under eget arbete och är lösningsorienterad. För att trivas i tjänsten bör du ha ett intresse för ny teknik, och ha lätt för att ta till dig information från både kollegor och externa parter. Du lär dig nya system snabbt, och är intresserad av att dela med dig av ny kunskap till dina kollegor. Kvalitet ligger naturligt för dig, balanserat med kundbehov. Du ser det som naturligt att följa rutiner och säkerhetsföreskrifter och genom att planera arbetet uppnår du satta mål. Arbetet ställer höga krav på datorvana och därför bör du ha lätt för att lära dig moderna övervaknings- och underhållssystem.   Vi söker vi dig som står bakom VA SY Ds miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Din erfarenhet Vi söker vi dig som har: Driftteknikerutbildning på högskolenivå eller flerårig arbetslivserfarenhet från VA-verksamhet. Erfarenhet inom drift- och underhållsarbete t.ex. från processindustri eller VA-teknik Erfarenhet från vattenverk. (Svenskt vattens diplomutbildning för drifttekniker inom dricksvatten är meriterande) Datorvana från processtyrsystem Erfarenhet av kvalitetsarbete Svenskt medborgarskap (tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär krav på svenskt medborgarskap, samt godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll) B-körkort är ett krav för tjänsten Vilka är VA SYD? VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år.  Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval. Övrig information På VA SYD arbetar vi med samverkan för ökad dialog och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Våra fackliga organisationers (Kommunal, Vision, Ledarna och SACO-förbunden) representanter når du via vår kundservice på 040-635 10 00.  För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.

Va Syd

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!