LetsGig & Mecenat
Gigg från: Novare Search & Selection AB

Avdelningschef till Konstnärsnämnden

  • Övrigt

Stockholm

Konstnärsnämnden är en styrelsemyndighet som leds av en av regeringen utsedd direktör, som också är myndighetschef. Idag består organisationen av fem enheter administration och verksamhetsstöd, utredning och analys, stipendier och bidrag, Kulturbryggan och Iaspis, dvs internationellt program inom bild och form. Myndigheten är inne i en organisationsförändring som beräknas träda i kraft våren 2021. I samband med den nya organisationen delas de fem enheterna in i två avdelningar, som ska ledas av två avdelningschefer som i sin tur rapporterar till direktören. I rollen som avdelningschef, ansvarar du för det myndighetsövergripande arbetet med verksamhetsplanering, budgetunderlag och årsredovisning samt för att processer, arbetssätt och rutiner är effektiva och rättssäkra. Du är direkt underställd direktören och har ansvar för verksamhet, personal och budget för följande enheter: Administration och verksamhetsstöd, utredning och analys samt Kulturbryggan. Du sitter i myndighetens strategiska ledningsgrupp, som förutom myndighetens tre chefer, utgörs av ansvariga för HR, Ekonomi och Kommunikation samt verksamhetsstrateger/verksamhetsledare från myndighetens olika enheter. Du utgör tillsammans med direktören och avdelningschef myndighetens ledning. Vi söker dig som har erfarenhet av: Minst tre års dokumenterad ledarerfarenhet i statlig eller annan offentlig verksamhet Mycket god kunskap om statsförvaltning Flera års erfarenhet av att leda arbete med strategisk verksamhetsplanering, budgetunderlag och årsredovisning Kunskap om det kulturpolitiska fältet Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska Goda kunskaper i Officepaketet, specifikt Word och Excel Minst tre års högskoleutbildning eller motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig Vidare är det meriterande om du har: Kunskaper om och erfarenhet av upphandling, juridik och ärendehanteringssystem Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete Erfarenhet av utrednings- och analysarbete Erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsarbete Vi söker dig som är en inkluderande och tillitsfull ledare, som kan delegera och inspirera dina medarbetare. Du tar initiativ, är drivande och uppnår resultat utifrån myndighetens uppdrag. Du har god förmåga att tidvis arbeta i ett högt tempo, har gott omdöme och förmåga att göra mångfacetterade överväganden och prioriteringar. Du har modet att ta svåra beslut samt har förmåga att utveckla samarbeten och skapa goda kontakter internt och externt. Låter detta som en spännande utmaning för dig? Välkommen med din ansökan! Observera att sista ansökningsdag är den 24/11. Vi samarbetar i denna rekrytering med Novare Search & Selection. Urval och intervjuer sker löpande. För frågor kontakta Ebba Levin, ebba.levin@novare.se, 0735 233 017 alternativt researcher Ambjörn Ingvaldson, ambjorn.ingvaldson@novare.se. Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och nyskapande kultur. Vårt uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämndens kansli på Maria skolgata 83 på Södermalm i Stockholm arbetar ett 30-tal personer.

Novare Search & Selection AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!