LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Kämpetorps högstadium söker matematik, NO och tekniklärare

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Varmt välkommen att söka anställning på vår fantastiska skola! Vi är idag ett kollegium på ca 100 personer med ett gemensamt mål att vara den bästa skolan för våra elever. Skolledningen består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. Elevhälsoteamet består av skolledarna, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog. Kämpetorpsskolan är belägen mitt i Älvsjö och har för närvarande ca 600 elever i årskurserna F-8. Skolan är nyrenoverad och utbyggd med bland annat salar för laborativ undervisning i NO och teknik. Förutom nybyggda skollokaler har vi en jättefin skolgård och tillgång till nybyggda Kämpetorpshallarna med intilliggande konstgräsplan för vår undervisning i idrott och hälsa. Kämpetorpsskolan kommer, när vi är fulltaliga, rymma drygt 1000 elever i årskurserna F-9 därför söker vi fler lärare. Läs mer på kampetorpsskolan.stockholm.se. För bilder se vårt Instagramkonto. Arbetsbeskrivning Vi söker en engagerad högstadielärare med elevernas bästa för ögonen. Du kommer att undervisa i matmatik, no och teknik i åk 7-9. Du ansvarar för genomförande, dokumentation och utvärdering av de klasser du undervisar i. Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp där du har det mesta av din undervisning och där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar arbetet med klasserna. Delat klassmentorskap ingår i läraruppdraget. På skolan finns fler lärare i matematik, no och teknik och ni planerar er undervisning tillsammans och sambedömer. Du har god samarbetsförmåga och är beredd att utveckla ditt arbete och därmed skolans verksamhet i samarbete med kollegor. Du kan fånga och fördjupa elevernas intresse för ditt ämne, har stort engagemang för elevers kunskapsutveckling och ser möjligheter till progression. Du har ett inkluderande synsätt. Ett vänligt och professionellt bemötande av elever, personal och vårdnadshavare är av största vikt. Kvalifikationer Du har lärarlegitimation med behörighet upp till åk 9 i matematik, teknik och övriga NO ämnen. Du är en erfaren lärare med gott ledarskap i klassrum och korridorer. Du är van vid laborativ undervisning. Skolor i Stockholms stad arbetar med en digital skolplattform för såväl undervisning, kommunikation med elever och vårdnadshavare som kollegialt arbete. Det är därför nödvändigt att du känner dig bekväm med IKT i ditt arbete och är intresserad av att använda IKT i din undervisning. Övrigt Bifoga din behörighetsförteckning med din ansökan. Vi kommer att intervjua löpande och kan komma att börja med det innan ansökningstidens slut. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!