LetsGig & Mecenat
Gigg från: Skatteverket

Sektionschef inom folkbokföringsområdet

  • Övrigt

Karlstad

Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för våra kunder. Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt.  Om jobbet Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas. Du är chef för sektion 11 på enhet 3 på folkbokföringsavdelningen. Du har personalansvar för 18 medarbetare, ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. På sektionen arbetar vi i huvudsak med handläggning och kontroll av folkbokföringsärenden inom områdena Att flytta till Sverige, Bosättning och Motverka välfärdsbrott och vi tillämpar ett teambaserat arbetssätt. På enheten finns flera sektioner som handlägger och utför kontroll vilket innebär ett nära samarbete med de andra sektionerna och sektionscheferna. Vidare har du som sektionschef ett särskilt ansvar för myndighetssamverkan. Din placeringsort är Karlstad.  Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap. Om dig För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy. I det här jobbet ska du: - ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde - ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag - ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt - kunna hantera och analysera stora informationsflöden, se samband och mönster, avgränsa och förmedla information vidare - ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra. Du ska även ha: - en högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ett för tjänsten relevant område, så som ekonomi, juridik, statsvetenskap, alternativt flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning - aktuell erfarenhet av uppdrag som chef, ledare eller samordnare.   Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av statstjänstemannarollen från myndighet och att du har aktuell erfarenhet av att leda grupper med ett teambaserat arbetssätt. Då du har ett särskilt ansvar för myndighetssamverkan är det önskvärt att du har en bred kännedom om Skatteverkets verksamhet. Bra att veta Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i tre år, med möjlighet till förlängning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och strategiska riktning, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb. När du ansöker bifogar du ditt cv. I webbformuläret svarar du också på några kompletterande frågor som bland annat ersätter ett personligt brev. Med anledning av covid-19 genomför vi tills vidare våra intervjuer via videolänk. Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning. Välkommen med din ansökan! Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Skatteverket

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!