LetsGig & Mecenat
Gigg från: Nya Läroverket Luleå AB

Fritidspedagoger till Nya läroverket Svartöstaden

  • Skola & utbildning

Luleå

Nu startar Nya läroverket sin tredje grundskola. I fantastiska lokaler belägna i Svartöstaden kommer 7 klasser, från förskoleklass till åk 6 att fylla den anrika skolbyggnaden i Svartöstaden. Nya läroverket är Luleås första fristående grundskola från förskoleklass till år 9. Nya läroverket startade i augusti 2006 och på Bergviken går nu drygt 420 elever. Hösten 2012 startades ytterligare en enhet för elever från förskoleklass till år 9, belägen på Bergnäset. Till kommande läsår, hösten 2021, öppnar vi portarna till vår tredje grundskola, belägen i Svartöstaden. Totalt kommer då ca 105 personer att arbeta på Nya läroverket och ca 850 elever finnas i vår verksamhet. Skolans grundare är Gunvor Selberg, filosofie doktor i lärande. Vår profil på skolan är Art & Science, där vi tvärvetenskapligt och i projektform, arbetar med Naturvetenskap och konstämnena; bild, slöjd och musik. Eleverna arbetar med ett gemensamt tema en dag i veckan. Skolan bedriver en heldagsskola med frivillig klubbverksamhet för eleverna på morgnar och eftermiddagar. I klubbarna kan man förädla speciella intressen och talanger, eller få extra hjälp. Vi söker en ny fritidspedagog till vår verksamhet. Du jobbar i ett arbetslag tillsammans med dina kollegor och även i skolsamverkan i klass, tillsammans med ett lärarteam. Vi letar drivande personer med rätt inställning för sitt uppdrag. Att du tycker om barn och deras utveckling, är en viktig egenskap. Vi arbetar i små team där du har möjligheter att utveckla dig själv tillsammans med våra pedagoger och annan personal. Som anställd på Nya Läroverket är det av stor vikt att man tror på vårt gemensamma koncept och arbetar hängivet för att: * Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat. * Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad. * Naturvetenskapen, konstarterna och matematiken har en särskild plats i skolans vardag. * Skönhet i skolmiljön är viktig för att inspirera till lärandet. Vi har ett väldigt förmånligt lokalt avtal för fritidspedagogerna som ger ca 6-10 extra semesterdagar varje år, med ex garanterad ledighet mellan jul och nyår samt vissa andra lovdagar. Finns intresse för arbete som fritidspedagog på någon av våra andra skolor, på Bernäset eller Bergviken, så ange gärna det i din ansökan. För mer information kring tjänsterna, kontakta rektor Carina Henriksson.

Nya Läroverket Luleå AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!