LetsGig & Mecenat
Gigg från: Växjö kommun

Specialpedagog till centrala barn- och elevhälsan

  • Skola & utbildning

Växjö

Välkommen till utbildningsförvaltningen! Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se. Enheten för centrala barn- och elevhälsan ingår i utbildningsförvaltningens Resurscentrum. Enheten organiserar barn- och elevhälsans professioner och leds av enhetschef och biträdande enhetschefer. Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en specialpedagog med god erfarenhet av arbete kring läs- och skrivsvårigheter och/eller matematiksvårigheter. I tjänsten ingår uppdrag inom centrala barn- och elevhälsan riktat i första hand till våra enheter inom grundskolan. Tillsammans med skolsköterskor, speciallärare, skolpsykolog och kuratorer kommer du att arbeta med barn- och elevhälsofrågor i ett helhetsperspektiv men också på individnivå. Du kommer organisatoriskt att tillhöra centrala barn- och elevhälsan och rapportera till biträdande enhetschef med huvudansvar för den specialpedagogiska insatsen. I uppdraget ingår • att göra observationer, utredningar och handleda både på individ-, grupp- och organisationsnivå. • att genomföra utbildningsinsatser inom ramen för vår utvecklingssatsning på Tillgängliga lärmiljöer • handledning och att stödja och utmana arbetslagen och de elevhälsoteam som finns på enheterna i arbetet med de elever som befinner sig i verksamheten • att vara ett stöd i kartläggningen av lärsituationer, anpassningar samt den pedagogiska, sociala och fysiska miljön utifrån individ, grupp och organisation. • vid behov delta i enheternas elevhälsoteam tillsammans med rektor • att genomföra såväl screening, som pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter och/eller matematiksvårigheter. • att utifrån uppdrag bistå i att ta fram stödmaterial, riktlinjer och strukturer • att bidra med specialpedagogisk kompetens avseende bedömning av tilläggsbelopp och mottagande i särskola • att samverka internt och externt KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har specialpedagogexamen med flerårig erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. Du bör ha god erfarenhet av arbete med utbildning, handledning, konsultation och stöd till arbetslag och pedagoger. Ditt kompetensområde bör vara matematik/matematiksvårigheter och/eller läs- och skrivsvårigheter. Vi lägger stor vikt vid erfarenhet inom det specialpedagogiska arbetet och personlig lämplighet. Du är bra på att samarbeta och att skapa öppna och förtroendefulla relationer, och är engagerad och entusiasmerande. Självständighet, god organisations- och planeringsförmåga samt förmåga att prioritera, skapa struktur och ordning behövs för uppdraget. Det är naturligt för dig att fokusera och driva på för att säkerställa kvalitet och evidens, samt nå goda resultat. Det är också viktigt att du trivs med att arbeta i team och att du kan hantera digitala verktyg såsom Teams och Officepaketet. Körkort och tillgång till egen bil behövs. Vill du också arbeta i en framgångsrik förvaltning där ditt uppdrag är av stor betydelse för vår fortsatta utveckling? Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet. Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se). Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3). För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet. Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Växjö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!