LetsGig & Mecenat
Gigg från: Watma Education AB

Specialpedagog/lärare med specialpedagogisk kompetens

  • Skola & utbildning

Norrköping

Nordic International School växer i Norrköping. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma Norrköpings framtid. Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att leda mellanstadiets elevhälsoteam, och övrig skolpersonal, att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra elever. Som specialpedagog arbetar du utifrån beprövad erfarenhet och evidens direkt riktat i första hand handledande till undervisande lärare utifrån enskilda elevers eller grupper av elevers behov. Du ingår i, sammankallar, skolans elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, skolläkare, övriga specialpedagoger/speciallärare, skolpsykolog samt skolkurator. Du arbetar lösningsfokuserat och försöker alltid se det positiva och bygger därifrån. Du arbetar hälsofrämjande, förbyggande och åtgärdande både strategiskt och vardagsnära samt upprättar tillhörande dokumentation. Ditt samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare är professionellt, relationellt och flexibelt. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer med ett coachande och handledande arbetssätt. Du är trygg i rollen och du arbetar självständigt. Du visar ett respektfullt bemötande gentemot människors olikheter och du delar samhällets och skolans värdegrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer Vi söker dig som är behörig specialpedagog, eller behörig lärare med specialpedagogisk kompetens. Du har en god förmåga att samarbeta med övriga professioner i elevhälsoteamet och erfarenhet av att samverka med externa aktörer. Du kan agera och arbeta självständigt, systematiskt och uthålligt. Du har en välutvecklad kommunikativ förmåga där tydlighet, riktning och omtanke integreras. Du känner dig bekväm med att handleda pedagogisk personal både enskilt och i grupp. Du är van att organisera och leda processerna kring upprättandet av olika slags dokumentation, som pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, kartläggningar mm. Du har en god digital kompetens och goda kunskaper i svenska både tal och skrift. Vid frågor kontakta bitr. rektor Malin Wennström på malin.wennstrom@nordicinternational.se Våra värdeord Tillsammans – vi sätter laget före jaget. Ambassadörskap - vi är ambassadörer för våra verksamheter och utbildningskoncept. Kunskapsutveckling – vårt uppdrag är att få varje elev att nå sin fulla potential. Om Nordic International School Inom gruppen finns även grundskolan Nordic International School i Kalmar, Karlstad, Norrköping och Trollhättan. Skolorna har en internationell profil och har med utgångspunkt i vad forskningen visar leder till god kunskapsutveckling. Nordic International School särskiljer sig genom att ha höga krav på ordning och reda, utbilda tvåspråkigt på svenska och engelska samt med ett tydligt fokus på elevernas kunskapsutveckling. Skolorna tillämpar även skoluniform för elever och klädkod för personal. Villkor Vi har kollektivavtal. Det är obligatoriskt att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.

Watma Education AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!