LetsGig & Mecenat
Gigg från: Northab AB

Enterprise Architect till kund i Sundsvall (Säkerhets klass 3)

  • IT & programmering

Sundsvall

Northab söker till kund i Sundsvall en Enterprise Architect, uppdraget har Säkerhetsklass 3 Kunden behöver stärka upp med en konsult som kan bistå i arbetet med att konfigurera och driftsätta den nya plattformen. Kunden söker en konsult som kan bistå i etableringen av infrastrukturen i deras nya målplattform, för att möjliggöra en effektiv framtida leverans av värdefulla digitala tjänster. Arbetet förväntas utgöra grundstenen i majoriteten av kundens framtida egenutvecklade leveranser. Efterfrågade tjänsteleveranser Konsulten skall löpande bestå kunden med kvalificerat konsultstöd inom aktuellt kompetensområde. Uppdraget består i huvudsak av att vara med och ta ansvaret för, samt i stora delar medverka operativt i realiseringen av de leveransflöden och den grundläggande bastjänstekatalog som krävs utifrån en given målarkitektur. Konsulten kommer att ingå som en del av det tvärfunktionella team vars uppgift är att driva införandet, såväl tekniskt som kunskapsmässigt, av en ny målplattform hos myndigheten. Arbetet sker agilt i tätt samarbete med interna behovsägare vilka formulerar såväl funktionella som icke funktionella krav på plattformen. Ska-krav Mycket god (minst 4 års) erfarenhet av att ha jobbat med molnbaserade microservicearkitekturer, containers och Kubernetes Mycket god (minst 4 års) erfarenhet av agil utveckling God (minst 2 års) erfarenhet av utveckling med hjälp av Java och Maven God (minst 2 års) erfarenhet av olika databaser God (minst 2 års) erfarenhet av Linuxmiljöer God (minst 2 års) erfarenhet av kontinuerlig integration Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift Utföra/ha utfört minst två uppdrag liknande ovanstående efterfrågade tjänsteleveranser där konsulten haft någon av följande eller liknande roller o Lösningsarkitekt o Infrastrukturarkitekt Inom ramen för minst ett av ovanstående uppdrag ha haft ansvar för infrastrukturen och medverkat operativt i hanteringen av bygg-, test- och leveransflöden. Referensuppdrag Konsulten ska till anbudet bifoga redovisning av minst två referensuppdrag, utförda hos kund. Referensuppdragen ska ha genomförts eller genomförs på ett för uppdragsgivaren tillfredsställande sätt. Referensuppdrag anges med Namn på företag/organisation: Tid för uppdragets utförande from - tom datum: Totalt antal timmar: Namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen (mail, telefonnummer): Beskrivning av uppdraget som visar att referensuppdraget haft sådan omfattning som beskrivs i efterfrågade tjänsteleveranser ovan: Obs! Om referensuppdragen inte är avslutade ska de ha pågått i minst 6 mån. Vidare får referensuppdragen inte vara äldre än 5 år Period 2020-06-18 tom 2020-12-23 med möjlighet till förlängning 6 + 6 + 6 månader.

Northab AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!