LetsGig & Mecenat
Gigg från: Haninge kommun

Modersmål engelska

  • Skola & utbildning

Haninge

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.  Välkommen att utvecklas med oss Välkommen till Flerspråkigt center i Haninge kommun. Flerspråkigt center är ett av fyra team i Centrum för lärande och hälsa i Haninge kommun. På Flerspråkigt center erbjuder vi studiehandledning och modersmål till elever i kommunen. Flerspråkigt center är en organisation som inspireras och drivs av att utveckla det pedagogiska arbetet. Ditt uppdrag Du kommer undervisa i modersmål. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk. Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som finns i grundskolan och motsvarande skolformer samt i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Ett sätt att tillgodose det behovet är att ge eleven studiehandledning på modersmålet. Det här söker vi hos dig Lärarexamen vid helst svenskt universitet. Annan pedagogisk utbildning är också meriterande. Vi söker dig som har lätt att skapa goda relationer. Du behöver ha goda språkliga kunskaper i både svenska och i modersmålet. Du har lätt för att samarbeta, är nyfiken och vill utveckla och utvecklas. Vårt grunduppdrag utgår från skollagen som slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.  Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.  Det här kan vi erbjuda dig Vi kan erbjuda dig ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Tjänsten är en ferietjänst. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid samt friskvårdscheckar. I rollen ges du möjlighet till  kontinuerlig kompetensutveckling.  Välkommen med din ansökan!  I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Haninge kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!