LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mälarenergi AB

Produktionsingenjör, drift och underhåll sökes till Mälarenergi

  • Allt-i-allo

Västerås

Enheten Anläggningsteknik söker en Produktionsingenjör, drift och -underhåll, med rollen som Teknik och Processledare för Bränsleberedningen på Kraftvärmeverket. Rätt underhåll är en förutsättning för en hållbar och stabil verksamhet och rollen arbetar tätt tillsammans med Asset Managers med att utforma underhållsstrategier, utveckla underhållsplaner samt planera- och genomföra större underhållsaktiviteter. I det dagliga arbetet så värderar du risk, tillgänglighet och ekonomi för att fatta det bästa beslutet för verksamheten.   Arbetsbeskrivning:   • Ansvarig för framtagande, uppföljning, analys och åtgärd av anläggningens budget gällande verksamhetskostnader kopplat till underhåll och anläggningsändringar. • Inom ramen för anläggningens tilldelade budget tilldelar, deltar och/eller driver du egna uppdrag inom förbättrings- och underhållsarbeten samt modifieringar. • Utifrån revisionsrapporter, tredjepartskontroller, analyser och egen kompetens besluta åtgärder att genomföra på anläggningen. • Ansvar för genomförandet av planerade underhållstopp på tilldelade anläggningar, tekniskt stöd och beslutsfattare gällande tekniska frågor inom satta ramar, på plats under revision. • Uppgift att leda framtagandet av UH och FU planer för tilldelad/e anläggning/ar. • Uppgift att ta fram och uppdatera kritikalitetsklassning på tilldelad/e anläggning/ar. • Uppgift att driva förbättringsforum i syfte att samla in, ta fram egna förslag samt besluta om förbättringar och utveckling inom det egna ansvarsområdet. • Vara nära den dagliga drift och –underhåll verksamheten som teknisk stöd och beslutsfattare och aktivt bidra med att utveckla kompetens inom underhållsteamet.   Kompetens: Som Teknik och Processledare bör du ha en grundläggande teknisk kompetens, några års erfarenhet av underhållsarbete inom processindustri och erfarenhet av arbetsledning. Mycket god teknisk analysförmåga och bra ekonomisk förståelse för budget, prognos och avvikelsehantering.   Erfarenhet och utbildning; • Teknisk eftergymnasial- eller högskoleingenjörsutbildning i botten. • Praktisk erfarenhet och/eller god kännedom om drift och underhåll. • Goda kunskaper gällande arbetssätt och processer inom underhåll. • Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift. • Verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete.   Meriterande; • Certifiering inom underhåll (EFNMS eller motsvarande). • Van vid upphandling, upphandlingsregler, avtal och affärsmässighet. • Vana att arbeta med RCA • Vana att arbeta med RCM • Förståelse och nyfikenhet inför framtidens underhållsteknik, AI, data, uppkopplade enheter, sensorer som verktyg till att utveckla förmågan till prediktivt underhåll.   Profil: För att lyckas i rollen bör du vara engagerad, strukturerad och positiv i ditt ledarskap och arbetssätt. Att vara lyhörd, ödmjuk och se dig själv som en del av lösningen tillsammans med teamen är en självklarhet. Du har ett naturligt driv, god kommunikativ förmåga, bygger goda relationer och samarbeten.   Är du nyfiken? För mer information, ta kontakt med ansvarig chef, Ulrica Eliasson ulrica.eliasson@malarenergi.se, 021-39 51 98, 076-569 36 24 Sista ansökningsdag 2022-01-31   Om Mälarenergi AB Vill du göra skillnad där du är? På Mälarenergi är vi över 700 medarbetare som hela tiden jobbar med att göra din och hundratusentals andra människors vardag i Mälardalen bättre. Ett arbete som bidrar till att göra närområdet, samhället – ja, till och med världen – lite bättre. Våra produkter och tjänster utgör grunden i flera viktiga samhällsfunktioner, som energi -, vatten – och bredbandslösningar. Dessutom säljer vi el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Mälarenergi AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!