LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger: - Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer. - Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. - Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter. - Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande. - Vara med och utveckla skolans fritidsverksamhet tillsammans med övrig personal på fritids. Arbetsplatsbeskrivning Vill du arbeta tillsammans med nyfikna elever, engagerade kollegor och skolledning? I så fall är du välkommen till oss på Loviselundsskolan. Vi är en interkulturell F-6 skola, inklusive grundsärskola med ca 460 elever. Skolan ligger omgiven av fina naturområden och nära tunnelbanan i Hässelby Gård. Arbetsbeskrivning Tillsammans med vår fina personalgrupp erbjuds du en stimulerande tjänst där vi värdesätter det professionella lärandet. Gemensamt utformar vi en trygg och stimulerande dag med elevernas bästa i fokus. Du kommer i rollen lärare i fritidshem att bidra till att eleverna ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Detta för att de, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen på fritidshemmet tillsammans med dina kollegor. Du ansvarar för att generella och extra anpassningar finns och genomförs för de elever som har behov av det. Genom att identifiera och tillvarata alla tecken på framsteg underlättas individanpassningen och du ser till att de mest effektiva metoderna används för att varje elev ska lyckas. Med ditt lösningsfokuserade förhållningssätt har du en positiv inställning och ser det som ditt ansvar att skapa goda och hållbara relationer med eleverna och deras vårdnadshavare samt med kollegor och skolledning. Du är en god förebild, gillar struktur, är full av idéer, håller i och håller ut och ser varje interaktion med eleverna som en möjlighet. Du har en god samarbetsförmåga, är initiativrik och ser till helheten för varje elev. Du vet hur man på bästa sätt anpassar undervisningen på fritidshemmet för att tillhandahålla en god inlärningsmiljö och bygga på det framgångsrika i varje elev.  Ditt fokusområde kommer att vara kring fritids på mellanstadiet och utvecklingen av denna men även kring vårt fritids som helhet.      Kvalifikationer Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem, med legitimation. Det syns tydligt i ditt arbete att du har fokus på målen och att ditt arbete bygger på analys av resultat. Du arbetar bra i team men kan också ta egna initiativ till aktiviteter. Du har stor kunskap om hur människor tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar och kan anpassa ditt arbete utifrån det. Du värderar elevinflytande högt. Du är uthållig och envis, fortsätter tills dess projekt är avslutade eller målsättning uppnådd. Du vågar frångå traditioner vid förändringsarbete och tänker att en del problem får vi lösa längs vägen. Du är utåtriktad och social, skapar kontakter och underhåller relationer. Du skiljer på det personliga och det professionella, förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter situationen. Inriktningen på din utbildning är främst mot bild eller musik. Förutom behörigheten kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper. Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Läs mer på www.pedagogstockholm.se Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!