LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mubarak Utbildning AB

Erfaren legitimerad lågstadielärare sökes

  • Skola & utbildning

Sollentuna

Stockholm International Academy i Häggvik, Sollentuna, öppnades 2016 i ett lugnt område nära till pendeltåg och buss. Skolan är har ändamålsenliga och fräscha lokaler bl.a. egen idrottshall och har ca 275 elever från förskoleklass upp till och med årskurs 9. Vi är en friskola som följer den svenska läroplanen. Undervisningen sker på svenska. Våra speciallokaler för t.ex. slöjd, hemkunskap, NO är alla välutrustade och stimulerar till kunskap och kreativitet. Skolan har 2 skolgårdar som inbjuder till lek och rörelse. En liten skog är en av våra närmsta grannar. Skolan har ett fritidshem för de yngre och fritidsklubb för de lite äldre eleverna. På skolan har vi ett aktivt och verksamt skolbibliotek. Elevhälsan är drivande i olika elevärenden och kan stötta medarbetare vid behov. Skolan har en tydlig värdegrund där kunskap och demokrati står i fokus. Varje elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Vi ligger över rikssnittet i behöriga medarbetare på skolan. Vi har en systerskola i södra Stockholm som vi samarbetar mycket väl med. På skolan har vi 3 arbetslag, låg, mellan och högstadiets arbetslag. Vi arbetar mycket med kompetensutveckling för alla medarbetare. Du ska: ha lärarlegitimation och bred behörighet riktad mot de lägre åldrarna. ha erfarenhet av att undervisa på lågstadiet som klasslärare. ha gedigna ämneskunskaper för att undervisa i lågstadiet. obehindrat kunna kommunicera på svenska i tal och skrift. Vid en heltidstjänst strävar vi efter 1080 undervisningsminuter per vecka. Vi driver i nuläget en digitaliseringsprocess på skolan där vi vill utveckla användandet av de verktyg vi har idag och de digitala verktyg vi kommer att använda. Du bör vara: tydlig i ditt ledarskap van att arbeta digitalt flexibel och samarbetsvillig väl förtrogen med lgr11 och de allmänna råden van att arbeta med bedömningsstöd från skolverket ansvarstagande duktig på att möta elever och föräldrar initiativtagande självgående van vid ett språkutvecklande arbetssätt då flera elever läser svenska som andraspråk på skolan Vi erbjuder: stimulerande och utmanande arbetsuppgifter hjälpsamma kollegor och skolledning friskvårdsbidrag regelbunden kompetensutveckling för medarbetare frihet under ansvar en organisation med korta beslutsvägar en välkomnande atmosfär i lärarkollegiet avgiftsfri lunch om man äter pedagogiskt möjlighet till förstelärartjänst beroende på din profil

Mubarak Utbildning AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-10
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!