LetsGig & Mecenat
Gigg från: Vi Som Växer AB

Förskollärare till ett glatt gäng

  • Skola & utbildning

Nacka

Sunnebo förskola ligger i ett naturskönt villaområde i Saltsjö Boo, Nacka. Förskolan har idag två avdelningar men kapacitet för tre. På våra två avdelningar arbetar vi med yngre- (1-3år) respektive äldre (3-5år) åldrar. Huset ligger friliggande och har en fantastisk omgivning och stor gård. Vår förskola har som profil att arbeta med en utforskande pedagogik inspirerad från Reggio Emilia, medvetandegöra genusfrågor och vara en lärande organisation för både vuxna och barn. Förskolan har två avdelningar, separat matsal och ateljéer med olika inriktning som och ljus-/bygg & konstruktion. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer; www.visomvaxer.se välj förskolan "Sunnebo" Vi söker dig med giltig förskollärarlegitimation och examen som lärare för yngre åldrar. Förskollärarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan där barnet och lärandet är i centrum. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i arbetet. I ditt arbete ingår att se till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada. Som förskollärare är du ansvarig för att det pedagogiska arbetet med barnen håller den nivå som Läroplanen (Lpfö: 2010, rev 2018) , Skollag och andra styrdokument (Vi som Växers egna mål och policy dokument) föreskriver. Du ska både i skrift och tal kunna redogöra för och formulera de dokument som är nödvändiga för verksamheten. Du ska vid behov kunna samarbeta och planera insatser med psykolog, tal-språkpedagog eller andra specialpedagoger för att hjälpa och underlätta eventuella problem i barngruppen. Förskolläraren ansvarar för planering av undervisning, dokumentation, utvecklingssamtal mm. Tillsammans med arbetslaget görs eventuella handlingsplaner för att kunna ge extra stöd och stimulans till barn i behov av särskilt stöd. Vi vill att du ska känna och visa ett engagemang för ditt yrke och ha en vilja att ta egna initiativ och driva förbättringsarbeten som utvecklar förskolan. Du ska självklart vilja delta i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Att se till förskolans behov som helhet och dela det övergripande ansvaret med Rektor för förskolan ingår i dina arbetsuppgifter. Vi är Reggio Emilia inspirerade och arbetar med ett utforskande arbetssätt tillsammans med barnen, din vilja att lära och utvecklas i din vardag måste vara ett framträdande drag. Vårt arbetssätt bygger mycket på egen och gemensam reflektion. Vi vill att du är positiv och har humor och lätt för att samarbeta, för sådana är vi som valt att arbeta här. Vi kan erbjuda dig en fast tjänst (tillsvidareanställning) där du kommer möta: - Kompetenta och engagerade kollegor - Fortbildning (extern/intern) - Tid för planering och reflektion - Friskvård och arbetskläder - Pedagogiska måltider Du kommer till en arbetsplats som har ambitioner och lust till yrket. Alla som jobbar på Vi som Växer ska vilja och kunna arbeta med alla åldrar inom förskolan och vi tillämpar arbetsrotation vid behov. På så sätt blir personalen ett mycket väl sammansvetsat gäng eftersom man jobbar ihop i olika konstellationer under olika år och alla får en förståelse för varandras arbetssituation. Vi har ett gott rykte och är en av de mest eftertraktade förskolorna i vårt närområde. Vi har en god relation med våra föräldrar och familjerna på vår förskola. Ring gärna till mig Åsa Olsson (Rektor) så får jag berätta mer och förhoppningsvis presentera resten av gänget. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. Tjänsten är en heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse.

Vi Som Växer AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!