LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Postdoktor i Halvledar- och komponentmaterial

  • Övrigt

Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Postdoktor i Halvledar- och komponentmaterial med placering vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM Arbetsuppgifter En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Arbetet fokuserar på utveckling av ny skalbar och anpassningsbar Ga N- och Al Ga N-materialteknologi för högspännings elektroniska komponenter. Huvudarbetet involverar epitaxiell tillväxt på Ga N-substrat och nyskapande Ga(Al)N nanotrådsbaserad skikt med vår unika hetväggs MOCVD. Målet är att driva gränserna för aktuell modern teknik i materialkvalitet genom att använda de särdragen i hetväggs-CVD-konceptet och nanostrukturering. Arbetet kommer också att involvera elektrisk karaktärisering av III-Nitrider via Hall-effekt, C-V-mätningar och DLTS. Arbetet kommer att utföras inom kompetenscentrumet Centrum för III-nitridteknologi, C3 Ni T på IFM inom nära samarbete med doktorander och industripartners. Du ska därför vara villig att engagera och samverka med våra industripartner och doktorander, samt att bidra till genomförandet och demonstrationen av forskningen. Du får möjligheten att delta i projektledarskap inom C3 Ni T och efter framgångsrikt slutförande av arbetet kan en ytterligare karriärutveckling tillämpas. Behörighet Vi söker en ambitiös och starkt motiverad kandidat som innehar en doktorsexam inom fysik eller materialvetenskap. Kunskaper i MOCVD-tillväxt och elektrisk karakterisering av III-nitrider är obligatoriskt. Att kunna skriva vetenskapliga artiklar är också ett krav. Erfarenhet av homoepitaxial tillväxt är en styrka. Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Förordnandetid Två år. Tillträde Enligt överenskommelse. Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Fackliga kontaktpersoner För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 augusti 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-08-19
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!