LetsGig & Mecenat
Gigg från: Arbetsförmedlingen

Leverantörsuppföljare till Enheten Leverantörsuppföljning

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Solna

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem? Om verksamheten Avdelningen Samordning och uppföljning ansvarar för det myndighetsövergripande arbetet vad gäller myndighetens erbjudanden och tjänster, arbetsmarknadspolitiska program, insatser och ansvarar för en sammanhållen uppföljning och kontroll av upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Arbetsuppgifter Hos oss kommer du ingå i en enhet med cirka 15 medarbetare som har bred erfarenhet av att arbeta med leverantörsuppföljning. Genom uppföljning av leverantörernas verksamhet och resultat säkerställer vi att vi får det vi köpt och att vi fångar upp och åtgärdar eventuella missförhållanden. Ditt uppdrag innebär att du ska planera och genomföra uppföljning utifrån ett proaktivt förhållningssätt och genom affärsmässiga partnerskap med leverantörerna bidra till att säkerställa att uppföljningen är träffsäker, ändamålsenlig och att vi får leverans utifrån avtalen. Du kommer vara en viktig länk mellan Arbetsförmedlingens regioner, avdelningar och fristående aktörer. I din roll kommer du att utveckla metoder, verktyg och aktiviteter inom området vilket ställer krav på att kunna utforska och utreda. I uppdraget ingår även att initiera, planera, samordna och leda beslutade uppföljningar och granskningar. Du hanterar och utreder klagomål och andra avvikelser i nära samarbete med övriga funktioner inom myndigheten.   Kvalifikationer - Akademisk examen motsvarande minst 180hp (120p) inom antingen statsvetenskap, nationalekonomi eller juridik alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt - Erfarenhet av att utföra uppföljningar, kontroll eller tillsyn av tjänster som utförs i privat regi på antingen regional eller nationell nivå inom offentlig verksamhet - Erfarenhet av kvalitets- och verksamhetsutveckling - Erfarenhet av att göra utredningar - Goda kunskaper i svenska, kunna uttrycka sig väl i tal och skrift   Personliga egenskaper På grund av rollens karaktär måste du kunna hantera flera parallella arbetsuppgifter. Du behöver vara van att bygga och upprätthålla värdeskapande relationer. Vidare behöver du vara pedagogisk samt prestigelös med hög integritet. Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier. Medarbetare på Arbetsförmedlingen: - Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten - Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser - Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.   Övrig information Du får intern grundutbildning, möjlighet till kompetensutveckling, friskvård, bra semesteravtal samt andra förmåner. Anställningen är på heltid men kan anpassas efter arbetsförmåga. Vid tillsvidareanställning tillämpar Arbetsförmedlingen 6 månaders provanställning. Placeringsort vid huvudkontoret i Solna/Stockholm   Ansökningsprocess Välkommen med din ansökan senast 2021-04-14 märkt med Af-2021/0026 8617. Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” nedan. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven på högskolepoäng och arbetslivserfarenhet i din ansökan. På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Detta innebär att vi använder vetenskapligt förankrade urvalsmetoder och en strukturerad process för att bedöma vilken kandidat som är mest lämplig för tjänsten. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan. Arbetsprov kan komma att ingå som en del i processen. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Arbetsförmedlingen

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!