LetsGig & Mecenat
Gigg från: Arenius Schröder & Besterman Rekrytering och Led

Biträdande kommundirektör

  • Övrigt

Kristianstad

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Kommunledningskontoret leder, samordnar, följer upp och utvecklar kommunens verksamhet utifrån en helhetssyn. Här finns verksamheter som tillväxt, ekonomi, HR, IT, medborgarcenter och strategiska frågor. Från den 1 januari 2021 finns också all gemensam service med lokalvårds-, måltids- och transportverksamheter i förvaltningen. Kommunledningskontorets arbete ska bidra till en positiv utveckling för alla som bor, arbetar, driver företag, studerar eller besöker vår kommun. Kommunstyrelsen ger ramarna och direktiven. Då vår nuvarande Biträdande kommundirektör går vidare till en Kommundirektörsroll i en annan kommun söker vi nu dig som vill axla en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av Kristianstads kommun. Uppdraget Ansvarsfördelningen mellan dig och kommundirektören innebär att du främst kommer att ansvara för samordning och utveckling av organisationens interna arbete Du kommer att vara ansvarig för det interna förvaltningsövergripande arbetet. Du kommer också vid behov ersätta kommundirektören i arbetet gentemot kommunstyrelsen, och tillsammans med andra bereda, driva och utveckla komplexa frågor inför politiska beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Som biträdande kommundirektör har du en viktig roll i organisationen med uppgift att leda och utveckla arbetet inom kommunstyrelsens kontor med sikte på såväl dagens som framtidens utmaningar. För att vara framgångsrik i rollen som biträdande kommundirektör krävs gedigen erfarenhet av strategiskt, verksamhetsövergripande arbete med fokus på samhällsnytta. Vi vill att du har flerårig vana att driva processer på komplex nivå med anknytning till offentlig organisation och politik. Kontoret innefattar sex avdelningar, där du har personalansvar för 5 avdelningscheferna, näringslivschef och verksamhetschef gemensam service. Verksamheten har sammantaget ca 600 medarbetare och 35 chefer inom kansli, ekonomi och upphandling, gemensam service, digitalisering och IT, HR och tillväxt och hållbar utveckling. Du rapporterar direkt till kommundirektören och ingår, tillsammans med kommunens förvaltningschefer i förvaltningschefsgruppen och koncernledningsgruppen, där även VD i de kommunala bolagen ingår. Som person utmärks du av att vara: - Mål- och resultatinriktad - Kommunikativ - Utvecklingsinriktad - Strategisk med god förmåga till helhetssyn Tjänsten ingår i krigsorganisation och säkerhetsprövning sker. Önskar du ytterligare information kontakta gärna Kommundirektör Christel Jönsson på 044-13 65 95 alternativt christel.jonsson@kristianstad.se Facklig kontakt Vision, Anders Rooth 0728-857789 alternativt anders.rooth@vision.se I denna rekrytering samarbetar vi med AS&B Executive och har du ytterligare frågor kontakta gärna Anders Stegersjö på 0704-280265 alternativt anders.stegersjo@asb-executive.se Ansöker gör du via www.asb-executive.se och vi vill ha din ansökan senast 2021-05-07. Mer information För mer information ring Anders Stegersjö (anders.stegersjo@asb-executive.se), 0704-280265. Ansök senast 2021-04-20

Arenius Schröder & Besterman Rekrytering och Led

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!