LetsGig & Mecenat
Gigg från: Botkyrka kommun

Lokalstrateg

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Botkyrka

Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Region Stockholm och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 93 000 invånare och cirka 6 000 medarbetare. Kultur och fritidsförvaltningen, med drygt 200 anställda, svarar för att det finns ett rikt kultur-, och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun. Vi ansvarar för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker. Kultur- och fritidsstaben fungerar som den interna stödfunktionen på förvalt-ningen och arbetar tillsammans med övriga stödfunktioner i organisationen för att verksamheten ska få så bra förutsättningar som möjligt för att möta med-borgarnas behov. Kultur- och fritidsstaben ansvarar för förvaltningens interna stödfunktioner inom HR, ekonomi, kommunikation, IT/e, politisk process, lokalsamordning, ärendehantering, kvalitetsarbete och uppföljning. ARBETSUPPGIFTER Lokalstrategen ansvarar för att utveckla, leda och följa upp kultur- och fritidsförvaltningens strategiska arbete med lokalfrågor och fungerar även som stöd i praktiska lokalfrågor på övergripande nivå i förvaltningen. Fastighetsförvaltning sköts av kommunens Teknik- och fastighetsförvaltning. Ett nära samarbete är därför mycket viktigt med Teknik- och fastighetsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningens chefer. En mycket viktig del av arbetet är att bevaka Kultur- och fritidsförvaltningens lokalbehov i tidiga skeden och ha ett nära samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningens Mark- och exploateringsavdelning. Du arbetar processinriktat och tar en aktiv roll i förvaltningens projektgrupper. I uppdraget arbetar du strategiskt, långsiktigt och operativt med lokalfrågor inom kultur- och fritidsområdet såsom t ex bad, bibliotek, konsthall, kulturskola, fritidsgårdar och sportanläggningar och säkerställer verksamhetsanpassade lokaler som nyttjas på ett effektivt sätt. I det ingår att analysera både kort- och långsiktiga behov, men också ansvara för kultur- och fritidsförvaltningens beställningar för ny- om- och tillbyggnader till teknik- och fastighetsförvaltningen, d v s vara förvaltningens beställarombud. Ditt arbete kommer även att innebära nära kontakter med verksamhetschefer och med kommunens andra förvaltningar. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Leda, utveckla och följa upp förvaltningens lokalstrategi. • Delta i hyresförhandlingar och följa upp hyresavtal. • Skriftligt och muntligt ta fram och presentera beslutsunderlag. • Agera beställare för ny- om- och tillbyggnation samt lokalutredningar till teknik- och fastighetsförvaltningen. • Ta fram behovsanalyser, nyckeltal, ekonomiska bedömningar samt följa upp och utvärdera dessa. • Stötta chefer i utvecklingsarbete kopplat till lokalbehov och fastighetsfrågor bl. a med att ta fram investeringsunderlag. • Samverka med handläggare inom förvaltningen och med andra förvaltningar inom kommunen inom ramen för b.la. kommunens lokalförsörjningsprocess och investeringsprocess. • Delta i byggprojekteringsarbetet för att säkerställa verksamheternas behov. • Analysera befolkningsprognoser. • Analysera verksamhetsrelaterad information och behov. • Analysera kapacitet av lokalanvändning. KVALIFIKATIONER Du ska ha: • Högskoleutbildning och/eller yrkeshögskoleutbildning inom tex samhällsplanering, bygg, fastighet, ekonomi eller juridik. Alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig. • Erfarenhet av bygg, fastighet och/eller lokalfrågor • Goda IT-kunskaper inom de vanligaste kontorsprogrammen. • B-körkort • Erfarenhet av planering och byggnation av samhällsfastigheter inom kultur- och fritidsområdet • Erfarenhet av att agera i beställarfunktion och erfarenhet av förhandling • Erfarenhet av att arbeta i en kommunal organisation är meriterande Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter inom ditt ansvarsområde. Du är utåtriktad som person med stor flexibilitet. Arbetet ställer krav på struktur, stabilitet och förmåga att se samband. Utifrån komplex information kan du göra bra avvägningar och bedömningar. Du har mycket god samarbetsförmåga och har lätt för att kommunicera i både tal och skrift. Du behöver ha ett stort intresse för stads- och samhällsutvecklingsfrågor med stort medborgarfokus. ÖVRIGT Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. I vår kommun talas ungefär 100 olika språk och här lever människor med bakgrund från världens alla hörn. Vi strävar efter att Botkyrkaborna ska vara delaktiga i kommunens utveckling och det är deras behov, rättigheter och förutsättningar som leder oss i arbetet. Vi har medborgarens fokus i allt vi gör. Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska och letar alltid efter nya kollegor som vill vara med och skapa framtidens Botkyrka. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Är du vår nästa kollega? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Botkyrka kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!