LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Väg- och Transportforskningsinst

Forskningsingenjör – trafiksäkerhet

  • Bygg & anläggning

Stockholm

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 220 anställda och en årlig omsättning på omkring 280 miljoner kronor. Huvudkontoret finns i Linköping medan övriga kontor finns i Stockholm, Göteborg och Lund. Till enheten Trafiksäkerhet och trafiksystem söker vi nu en forskningsingenjör. Enheten forskar om trafiksäkerhetseffekter i vägtransportsystemet samt hur förlorat liv och hälsa kan förhindras. Kompetenserna finns huvudsakligen inom statistik- och ingenjörsområdet. Exempel på ämnesområden är utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder, analys av olycksdata, hastigheter, alkohol och droger i trafiken, modeller av människan för utvärdering av krocksäkerhet samt biomekanik. Enheten arbetar med frågor som spänner över flera vetenskapliga discipliner i nära samverkan med och på uppdrag av myndigheter, industri och andra nationella och internationella aktörer och forskningsfinansiärer. Enheten har 10 medarbetare placerade i Göteborg, Linköping och Stockholm. Den aktuella tjänsten är placerad på VTI:s kontor i Stockholm. Om tjänsten Sverige har en, relativt sett, mycket god trafiksäkerhetsstandard. Men målet för trafiksäkerhetsarbetet är högt ställt och ännu inte uppnått. I ett internationellt perspektiv är bristen på trafiksäkerhet ett växande folkhälsoproblem. Det finns stora kunskapsluckor och därför är både grundläggande forskning och implementering av forskningsresultat viktiga i trafiksäkerhetsarbetet. VTI har under lång tid arbetat med trafiksäkerhetsforskning och avser nu att bygga ut den verksamheten. Vi söker därför ytterligare en forskningsingenjör inom området. Tjänsten är i huvudsak inriktad på utvecklande och användande av virtuella modeller av människan för bedömning av risk av förlorat liv och hälsa i samband med en krock och skada. I tjänsten som forskningsingenjör kommer du: • ingå i nationella och internationella forskningsprojekt • aktivt arbeta med implementering och intiering av biomekanisk forskning satt i ett skadepreventivt samband • självständigt utveckla förståelsen av risk av skada utifrån ett biomekaniskt perspektiv Din profil Du har en civilingenjörsexamen med profil medicinsk teknik eller motsvarande. Du har ett brett intresse för trafiksäkerhet och drivs av att tillämpa olika typer av kunskaper i arbete att förbättra vårt transportsystem. Du har erfarenhet av utvecklande av humanmodeller för krockprovning i LS-Dyna. Du har också en detaljerad kunskap om hur människokroppen fungerar dynamiskt genom en kandidatexamen som fysioterapeut. Dessutom har du dokumenterad erfarenhet av att självständigt utveckla biomekaniska frågeställningar. Det är viktigt att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra medarbetare. Därför ställs krav på att du kan ta egna initiativ, arbeta självständigt och har god organisations- samt samarbetsförmåga. Mer information Ytterligare information om tjänsten lämnas av forskningschef Astrid Linder på telefon 031-750 26 03. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, som nås via VTI:s växel på telefon 013-20 40 00. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.vti.se Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering. Ansökan Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du önskar åberopa. Märk din ansökan ”Forskningsingenjör trafiksäkerhet dnr. 2021/0231-3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post till vti@vti.se. Sista ansökningsdag är den 7 maj 2021.

Statens Väg- och Transportforskningsinst

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!