LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Lärare i fritidshem/Mu alt Fritidspedagog grundsärskolan Fruängens skola

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare: - Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. - Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. - Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. - Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen. Arbetsplatsbeskrivning Fruängens skola är en F-9-skola med 660 elever och cirka 120 anställda i södra delen av stadsdelen Hägersten. Vår K-märkta skola invigdes 1957 och har varsamt moderniserats genom åren. Vi erbjuder en god miljö både ute inne. Klassrummen håller hög standard. I skolans elevhälsoteam ingår skolsköterska (100%), skolkurator (100%), specialpedagog med övergripande ansvar (100%) och SYV (50%). Vår grundsärskola har inriktning ämnen. För närvarande har vi 32 elever fördelade på fyra undervisningsgrupper, varav 13 elever går i åk 2-6 och 21 elever går i åk 7-9. Efter skolan vistas eleverna på sitt eget fritidshem (åk 2-6) / korttidstillsyn/KTT (åk 7-9) efter skolan.      Arbetsbeskrivning Lärare i fritidshem/KTT för grundsärskolans åk 1-9. Undervisning i musik i någon eller några av grundsärskolans grupper är önskvärt. Arbete som assistent i klass under övrig lektionstid i tät samverkan med lärare och övrig personal. Ingå i grundsärskolans arbetslag med en arbetsledande roll för fritidshemmets personal, totalt nio personer. Leda det dagliga arbetet, arbetsschema och övrig administration tillsammans med biträdande rektor. Leda och utveckla den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet och ansvara för KTT.  Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem med ämnet musik alternativt dig som har högskoleutbildning med fritidspedagogexamen. I arbetet med elever i åk 1-9 behöver du vara kreativ, lyhörd och inbjuda till delaktighet för att möta olika elevers behov. Du har gärna erfarenhet av arbetsledning med eleverna och helheten i fokus. Du har en problemlösande inställning i snabbt växlande situationer och utmaningar under arbetsdagen. Du har en mycket god kommunikativ förmåga, och viss vana att dokumentera. Den vi söker har erfarenhet av arbete med personer med kognitiva funktionsvariationer, i synnerhet intellektuell funktionsnedsättning och autism. Du har gärna erfarenhet av NPF-anpassning på individ- och verksamhetsnivå, då detta är ett av hela skolans utvecklingsområden. Övrigt Arbetstiden varierar mellan kl 7.30 och 17.00 måndag-fredag.   ----- Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal inom Stockholms stad. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!