LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION UPPSALA

Projektledare läsfrämjande barn och unga

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Uppsala

Kulturutveckling Kultur och bildning är Region Uppsalas kulturförvaltning och består av enheterna Konstenheten, Kulturutveckling, Region Uppsala folkhögskola, Strategiska enheten, Verksamhetsstöd samt konferensanläggningen Wiks slott. Kulturnämnden är förvaltningens politiska styrelse. Målen för Region Uppsalas kulturpolitik är ett rikt konstliv av hög kvalitet, en hög kulturell delaktighet och en attraktiv livsmiljö. Vår verksamhet Kultur och bildning arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor genom egen verksamhet, bidrag och stipendier. Vi arbetar för att du som länsinvånare ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, att du ska få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig, och att du ska erbjudas en attraktiv livsmiljö. För att nå målet ska Region Uppsala underlätta för professionella kulturskapare att verka i länet genom bättre villkor och förutsättningar. Regionen ska stimulera till ökad bredd och mångfald i länets konstliv och visa öppenhet för ny teknik, nya konstformer och konstartsövergripande arbetssätt. Region Uppsala ska främja internationalisering och gränsöverskridande möten samt bidra till att konst och kultur blir mer tillgängligt i hela länet. Regionen ska samverka med kommunerna till stöd för kulturskolorna, för att främja barns och ungas möjligheter till eget skapande och deltagande i kulturlivet. På enheten Kulturutveckling arbetar konsulenter inom dans, film, konst och teater samt bibliotekskonsulenter. Sjukhusbibliotekets bibliotekarier på Akademiska sjukhuset är också en del av vår enhet. Ditt uppdrag Regeringen har beslutat om en treårig nationell läsfrämjandesatsning. Under perioden 2021-2023 ska Statens kulturråd genomföra en satsning på ett läsfrämjandelyft med kompetensutveckling för folkbibliotekspersonal inom litteraturförmedling och läsfrämjande. Satsningen har ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Målet är att ge alla barn och unga goda förutsättningar att utveckla en god språk-, läs- och skrivförmåga för att kunna ta del av kunskap, uttrycka sig och delta aktivt i samhället men också få lust att läsa. Satsningen ska genomföras i dialog med den regionala biblioteksverksamheten och vi söker nu en projektledare med uppdrag att identifiera, samordna och driva språk- och läsfrämjande utvecklingsinsatser i bred samverkan i länet och tillsammans med berörda aktörer i landet. I rollen som projektledare har du fokus på att att skapa samverkan kring metoder som inbjuder till delaktighet och inflytande för barn och unga och därmed också främjar en god hälsa. Dina kvalifikationer Du har erfarenhet av strategiskt arbete för och med barn och unga och vet vad det innebär att utgå från ett barnrättsperspektiv. Du är väl förtrogen med bibliotekens språk- och läsfrämjande uppdrag. Du har god kunskap om offentlig, särskilt kommunal, förvaltning och har erfarenhet av att leda projekt i bred samverkan, gärna med forskningsanknytning. Du har erfarenhet av att arbeta i en ledande eller samordnande funktion och har drivit processer självständigt. Du uttrycker dig väl i tal och i skrift på svenska. B-körkort är ett krav då tjänsten omfattar hela länet. Erfarenhet av att ha arbetat i offentlig förvaltning är meriterande liksom att ha samverkat med skola, högre utbildning och civilsamhället. Din kompetens Du är självgående, relationsskapande, strukturerad, tar initiativ och sätter igång aktiviteter som ger resultat. Du är idérik, nytänkande och hittar nya angreppssätt som ger resultat i ditt arbete. Du har mycket god samarbetsförmåga och entusiasmerar andra. Vi erbjuder Vi erbjuder en längre visstidsanställning på heltid med tillträde i augusti 2021. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer? Du som vill veta mer om tjänsten är varmt välkommen att kontakta Charlotte Åstrand, enhetschef Kulturutveckling, på mailadress charlotte.astrand@regionuppsala.se eller telefon 0706-38 68 06. Vill du jobba med oss? Välkommen med din ansökan innehållandes personligt brev och CV via länken nedan senast den 14 april. Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

REGION UPPSALA

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!