LetsGig & Mecenat
Gigg från: Halmstads kommun

SSPF-samordnare

  • Vård & assistans

Halmstad

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande. Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är aktuell är Socialtjänstlagen (So L), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd enligt So L och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB ARBETSUPPGIFTER Vi söker en SSPF-samordnare! I Halmstads kommun arbetar vi för att alla barn och unga ska få en Bra start i livet att de ska kunna möta livet med tillförsikt, de ska tro på sina egna möjligheter och sin framtid, att de ska få möjlighet att utvecklas oavsett uppväxtvillkor, kön eller var de bor. Grunden för det arbetet är samarbete och samverkan i såväl förebyggande, främjande som åtgärdande insatser. Nu tar samverkan ytterligare ett steg och ökar ambitionsnivån genom att införa arbetssättet SSPF. Därför söker vi nu en kreativ, relationsskapande och kommunikativ samordnare som med de ungas bästa för ögonen ska utveckla och driva och samordna arbetet framåt. Rekryteringen sker av Socialförvaltningen och arbetsplatstillhörigheten blir på Förebyggande enheten. SSPF är en beprövad och utvärderad samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektorn där man arbetar med brotts- vålds- och drogförebyggande frågor som är gemensamma. Genom att samordna resurser, på ett sammansatt och samtidigt sätt, kan vi skapa gemensamma lösningar och på så sätt bryta negativa mönster kring enskilda ungdomar och grupper. Du kommer inledningsvis vara med och planera för samt bygga upp och utveckla arbetet kring SSPF som en tydlig samverkansmodell. Målet med SSPF är att förebygga, förhindra och minimera ungdomars brottslighet, droganvändning och annat riskbeteende genom gemensamma insatser. SSPF ska också utveckla en samsyn när det gäller barn och ungdomars uppväxtvillkor och gemensamt främja friskfaktorer hos barn och ungdom. Uppbyggnadsarbetet kommer att genomföras områdesbegränsat i kommunen. Utifrån den initiala uppbyggnadsfasen fungerar du vidare som samordnare där du leder samverkan mellan de olika professionerna som är med i SSPF och kallar till kontinuerliga möten. Du introducerar och handleder samt leder metodutvecklingen av SSPF-arbetet. Du tar emot ärenden och kommer även att hålla i ungdomens planering och ha nära kontakt med ungdom och vårdnadshavare. Du aktiverar nätverket kring ungdomen, upprättar individuella åtgärdsplaner, följer upp de beslut som fattas, dokumenterar löpande och leder de operativa mötena. Arbetstiden är dagtid, men arbete på kvällstid kan även förekomma. KVALIFIKATIONER Socionomexamen eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande samordnande uppdrag samt arbete som innefattat myndighetsutövning med målgruppen. Önskvärt är erfarenhet av arbete med ungdomsbehandling eller ungdomar i riskmiljöer. Du har god samarbetsförmåga och handlingskraft, arbetar flexibelt, självständigt och strukturerat. Du har blick för både helhet och individen, eftersom arbetet både är strategiskt och operativt. Ditt ledarskap kännetecknas av förmåga att vara kommunikativ, tydlig, relations- och tillitsskapande, inkluderande med förmåga att involvera, skapa hög delaktighet och engagemang i ungdomens nätverk. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi undanber oss vänligen med bestämt erbjudanden om annonserings-och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Halmstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!