LetsGig & Mecenat
Gigg från: Rekrytering Stockholm Byrå AB

Erfaren Arbetsledare inom Mark och Anläggning

  • Bygg & anläggning

Sollentuna

Har du erfarenhet av att arbeta som arbetsledare inom Mark och anläggning och vill ta nästa steg i karriären? Vill du ha ett utvecklande och roligt arbete i ett företag med bra villkor och goda utvecklingsmöjligheter? Då kan detta vara en tjänst för dig! Om tjänsten Du kommer arbeta med projekt för Mark och anläggning i Stockholm. Tillsammans med platschefen kommer du ansvara för att projekt bedrivs utefter uppsatta mål och riktlinjer för nöjd kund, lönsamhet, produktivitet, hållbar utveckling, kvalitet samt arbetsmiljö och säkerhet. Ansvar. Arbetsledaren planerar, leder och fördelar arbetet inom av produktionschefen tilldelat område enligt: - Gällande lagstiftning. - JE Marks affärsidé och fastställda policys. - JE Marks verksamhetsledningssystem. - Kundernas krav och förväntningar. - Affärsplanen och riktlinjer från överordnade chefer. I detta ansvar ingår bl a: - Personalansvar för tilldelat område i projektet. - Bistå produktionschefen i ledningen och planeringen av produktionen - Att ansvara över tilldelat ansvarsområde som löper över året. - Delegerat arbetsmiljöansvar för tilldelat område i projekt. - Ansvar för miljö- och kvalitetsarbetet för tilldelat område i projekt. - Ansvar att produktionen genomförs enligt kontraktshandlingarna. - Ansvar att dagböcker blir ifyllda och att ÄTA-aviseringar m m kommer produktionschef och entreprenadingenjör tillhanda. - Följa upp och stämma av produktionskalkyler och planer tillsammans med produktionschefen och entreprenadingenjör - Kontrollera materielleveranser och tidrapporter. - Tillämpning av fastställda krav och handlingsprogram. - Avrop och styrning av UE och inhyrda resurser. - Inköp av mtrl

Rekrytering Stockholm Byrå AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!