LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Universitetslektor i företagsekonomi (tidsbegränsad anställning)

  • Skola & utbildning

Stockholm

vid Företagsekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-05-07. Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med ca 150 anställda och ca 3 500 studenter per läsår. De huvudsakliga forskningsområdena är inom finansiering, management och organisation, marknadsföring samt redovisning. Institutionen har ett omfattande internationellt kontaktnät med utländska utbildnings- och forskningspartners. Ämne/ämnesbeskrivning Undervisningen för det aktuella lektoratet är inriktad mot management- och organisationsstudier. Arbetsuppgifter Den huvudsakliga uppgiften för innehavaren av detta lektorat är att bedriva undervisning inom management och organisation. Denna undervisning sker på svenska och/eller engelska och har inriktning dels mot grundkurser i organisation och management och dels mot entreprenörskapsämnet. I arbetsuppgifterna kan även ingå kursutveckling och kursansvar. Innehavaren ska även delta i institutionens inre arbete och ämnets pedagogiska utveckling. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor i företagsekonomi är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. För att bedömas som behörig ska den sökande vidare ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet av och skicklighet i att undervisa i management och organisation. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på̊ ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom management och organisation. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid egen undervisning, kursutveckling och handledning. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten och för att dokumentera forskningsaktiviteten är internationella publiceringar inom management och organisation de senaste fem åren särskilt meriterande. Av särskild vikt är förmågan behärska svenska i tal och skrift och kunna undervisa på både svenska och engelska. Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Vikt fästs vid pedagogisk och administrativ erfarenhet av Athena, Time Edit Zoom eller liknande kommunikationssystem /utbildningssystem.  Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Högskolepedagogisk utbildning Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Anställningsvillkor Anställningen/anställningarna (1-6) med en omfattning om 50 % – 100 % av heltid är tidsbegränsade och omfattar en period om 6-12 månader. Anställningens omfattning och period avgörs av verksamhetens behov samt vilka möjligheter och önskemål den/de som erbjuds anställning har. Tillträde efter överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av sektionsledare på managementsektionen, Rickard Grassman, tfn 08-16 23 62, rickard.grassman@sbs.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!