LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kristianstads kommun

Lärare i grundsärskolan, Norretulls grundsärskola

  • Skola & utbildning

Kristianstad

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Norretulls grundsärskola är grundsärskolans högstadium. Hos oss finns hela bredden av grundsärskolans elever. VI är noga med hur vi arbetar och är stolta över de pedagogiska strategier som genomsyrar vår skola. Vi är en skola där alla arbetar tillsammans för elevernas lärande och självständighet. Varje eftermiddag har personalen gemensam planeringstid för att möjliggöra möten och samarbeten och se till så att vi alltid arbetar med samma fokus i klassrummet. Denna tjänsten handlar om undervisning på ämnesområden även om vi arbetar med att luckra upp gränserna mellan grundsärskolans delar. Norretulls grundsärskola är en skola som kännetecknas av medvetna strategier, vi arbetar som vi gör för att det är det smartaste sättet, det är vi stolta över. ARBETSUPPGIFTER Du skapar en pedagogisk miljö som stimulerar och utmanar elevernas utveckling och lärande. Vidare arbetar du för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utvecklar stimulerande och utmanande lärmiljöer samt erbjuder eleverna alternativa lärverktyg. Frågor rörande inkludering och tydliggörande pedagogik ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med grundsärskolans läroplan. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare för både eleverna och arbetslag. Vidare hanterar du förändrade situationer på ett tålmodigt och lugnt sätt. Som lärare handleder du ditt arbetslag för att skapa samsyn kring elevernas lärande. Det är viktigt att du skapar tillitsfulla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroende. Du har goda kunskaper om grundsärskolans styrdokument, extra anpassningar, särskilt stöd och kunskapsbedömningar. Du kommer att ha kontakt med olika myndigheter med utgångspunkt i elevernas specifika behov vilket betyder att det ställer krav på att tydligt och professionellt uttrycka dig kring elevens situation och behov. På ett systematiskt sätt reflekterar du både enskilt och tillsammans med kollegor samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och ett utvecklande kollegialt lärande. KVALIFIKATIONER Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare bedriva undervisning på grundsärskolans ämnesområde årskurs 7-9. I andra hand söker vi dig med lärarexamen i åk F-6 med intresse av att läsa speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning. Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning förskoleklassen samt i svenska/matematik i årskurs 1-6. Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i grundsärskolan. Du kan omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar krävs i rollen. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring elevens utveckling i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg. Du kan utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. ÖVRIGT Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden! I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess. Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Kristianstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!