LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karolinska Inst

Postdoktor i Biostatistik

  • Övrigt

Stockholm

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet? En postdoc-anställning är tillgänglig i biostatistikgruppen på MEB, Karolinska Institutet. Som medlem i vår grupp kommer du att ha unika möjligheter att utveckla din egen forskning, inom ramen för en av de största biostatistikenheterna i Europa. Din roll Den anställde kommer att utveckla och tillämpa statistiska metoder inom kausal inferens. Avsikten är att utveckla metoder för medieringsanalys med Mendelsk randomisering, och att använda dessa metoder inom ett tillämpat projekt på fetma och hjärtkärlsjukdom. Det finns dock en viss flexibilitet vad gäller det exakta valet av forskningsinriktning. Det finns en önskan att den anställde kommer att delta i undervisning på institutionen, men detta är inte obligatoriskt. Anställningen är för 2 år, med möjlighet till förlängning. För mer information, vänligen kontakta Arvid Sjölander enligt adress nedan.  Vem är du? Anställningens huvudfokus är att utveckla statistiska metoder. Avsikten är dock att den anställde även ska använda dessa metoder för att analysera riktiga data. Därför är det viktigt att den anställde inte bara har fallenhet för teori och metodutveckling, men också ett fokus på relevans och användbarhet.   Nödvändiga kvalifikationer: - En doktorsexamen relaterad till statistik, helst (men inte nödvändigtvis) i biostatistik. - Utmärkta programmeringskunskaper, dokumenterat av akademiska publikationer eller arbetslivserfarenhet. - Flytande i engelska i tal och skrift. - Förmåga att arbeta självständigt. Meriterande kvalifikationer: - Bakgrund inom kausal inferens i allmänhet, och Mendelsk randomisering/instrumentella variabler i synnerhet. - Förmåga att samarbeta väl med kollegor inom och utanför institutionen. - Välorganiserad och effektiv. - Dokumenterad pedagogisk skicklighet och intresse av att delta i undervisning. Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande. Vad erbjuder vi? En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård. Placering: Solna Ansökan Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska: - En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete - En komplett publikationslista - En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida) Varmt välkommen med din ansökan! Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Karolinska Inst

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!