LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå kommun

Sjukhuslärare till för- och grundskolan, Elevhälsan, placering på BUP

  • Skola & utbildning

Umeå

Vi samverkar för att barn och elever ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och elever att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro. Inom Elevhälsans organisation finns fyra sjukhuslärare vars uppdrag är att bedriva särskild undervisning för elever som på grund av sjukdom eller liknande under en längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete och som vårdas på sjukhus. Sjukhuslärarna är placerade där eleven befinner sig och arbetar genom individanpassad undervisning för att ge eleverna goda färdigheter och kunskaper i enlighet med skolans kursplaner. Sjukhusskolan i Umeå består av två enheter: undervisning för somatiskt sjuka barn, belägen på Norrlands Universitetssjukhus i anslutning till barnavdelningar och lekterapi, samt undervisning på BUP (barnpsykiatrisk slutenvård), belägen i BUP:s lokaler på Umedalen. Upptagningsområde är Västerbotten. Vi söker nu en sjukhuslärare. Är du den vi söker? Dina arbetsuppgifter Du kommer arbeta med barn och ungdomar som är inskrivna för 24-timmarsvård inom psykiatrin. Du bör vara beredd att möta eleverna utifrån deras behov i stunden, något som kan variera under vårdtiden. All undervisning sker utifrån elevens behov och förutsättningar. I ditt uppdrag ligger att erbjuda undervisning i flertal ämnen för elever i åldrarna 7-18 år. I mötet med eleven handleder och stödjer du eleven med dess skoluppgifter. Om förutsättningar finns, följer eleverna sin ordinaries skolas planering. Planeringen för skolarbetet görs tillsammans med eleven. Mycket fokus i ditt uppdrag handlar om samverkan. Du samverkar med andra professioner inom den ordinarie skolan och sjukvården för att eleven utifrån sina individuella förutsättningar ska nå utbildningens mål. Du deltar i möten med den ordinarie skolan, ger handledning och stöd kring bemötande och lämpliga studieanpassningar för eleven. Du samverkar med vårdnadshavare, samt andra för sjukhusskolan viktiga samarbetspartners. I uppdraget ingår även att göra pedagogiska bedömningar. Om dig Vi söker dig som är legitimerad lärare med bred ämneskompetens. Det är meriterande om du har behörighet i matematik på högstadie/gymnasienivå och om du utöver din lärarutbildning även är utbildad speciallärare eller specialpedagog, alternativt så har du erfarenheter av att arbeta utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Det är också meriterande om du har erfarenhet av undervisning i andra ämnen utöver din behörighet och om du är väl bekant med engelska språket och gärna något annat modernt språk i läroplanen. Du har erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med barn och ungdomar i svåra situationer och som är i behov av särskilt stöd. Du skall ha intresse för och erfarenhet av teamarbete och samverkan. Vi söker dig som är lyhörd, engagerad och genuint intresserad av att arbeta med barn och ungdomar som under en tid är i behov av särskilt stöd. Du trivs med att arbeta i en verksamhet där du, tillsammans med andra professioner, är en viktig del för elevens möjligheter att nå utbildningens mål och där du får möjlighet att vara flexibel och kreativ då varje elevs behov är i fokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten kräver körkort. Glöm inte personligt brev och cv. Lärarlegitimation ska bifogas. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare.  Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i 8 förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Umeå kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!