LetsGig & Mecenat
Gigg från: Pysslingen Förskolor och Skolor AB

Lärare i musik 50% vikariat

  • Skola & utbildning

Lund

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Idag finns det 25 grundskolor inom Pysslingen, flertalet med integrerade förskolor och fritidshem. Skolorna har olika pedagogiska inriktningar men ett gemensamt fokus på hög kvalitet, elevernas välmående och strategier för bättre lärande. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Pysslingen Skolor är en del av Acade Medias grundskolor. Montessori Mondial i Lund F-9 söker musiklärare, vikariat Montessori Mondial är en av Pysslingen Skolor AB. En friskola med hög måluppfyllelse, med 250 elever i åldrarna 6-16 år och ca 40 anställda. Vi söker dig som är behörig och legitimerad musiklärare som under vår ordinarie musiklärares frånvaro är intresserad av ett vikariat på deltid, 50%. Tjänsten lyses terminsvis och kan längre fram eventuellt komma att bli en tillsvidareanställning. MM-skolan är präglad av lugn och en funktionell skolmiljö med ett nära samarbete mellan olika årskurser. Musikundervisningen sker såväl i helklass, tillsammans med en Fritidslärare som i halvklass. Montessori Mondial är sedan över 20 år en av Lunds etablerade friskolor. Vi finns i nybyggda lokaler på Södra Råbylund, i Lund. Som en av Acade Medias skolor sätter vi kvalité och måluppfyllelse främst samt att eleverna är trygga och ges studiero vilket är ett av våra främsta signum. Elevernas måluppfyllelse är hög i samtliga ämnen och årskurser, varför vi söker dig som tror att alla elever kan lyckas när vi skapar rätt förutsättningar för dem. Heldagslärande liksom IKT i undervisningen är en viktig del av vårt arbetssätt i samtliga är dina förutsättningar optimala. På MM-skolan arbetar vi med i Pads och Chromebooks. Du har de didaktiska verktyg du behöver i din undervisning. Vi förutsätter att du, om du saknar montessorilärarutbildning, är intresserad av montessoripedagogik och att utveckla ditt lärarledarskap. Du: - har en stark vilja och förmågan att skapa goda relationer. - gillar och är van vid att arbeta också digitalt med musik. På MM-skolan har du tillgång till i Pads och Chromebooks. - ser din egen roll som lärare som en viktigt funktion och att musik är både lustfyllt och roligt. Du spelar och sjunger själv. - har stor frihet i din yrkesroll, har kunskap om musik som du knyter till den kursplanestyrda undervisningen i grundskolan. Vi: - lägger stor vikt vid din förmåga att möta och bemöta våra elever, att du är en positiv och engagerad person. - arbetar med ’trivselledare’ i det förebyggande arbetet mot kränkningar i en ömsesidig respekt varför god samtalston och vänligt bemötande är en självklarhet på vår skola. Att hälsa på varandra, hej och hejdå, att öppna dörrar och bjuda in varandra är en självklarhet. Ingen elev ska någonsin behöva vara rädd eller orolig i skolan. Vuxna ska alltid finnas till hands när det behövs. - är en Montessori-skola som jobbar i perspektivet av heldagslärande med hög måluppfyllelse i samtliga årskurser. På MM känner vi varandra alla elever och vuxna, och vi ser all utbildning och vår undervisning som något av det viktigaste i ett barns liv. Vi och gör Lund lite bättre! Arbetstid: Terminsanställning vid ordinarie lärares frånvaro. Ferietjänst vid behörighet. Tillträde: augusti 2021 Sista ansökningsdag: 2021-05-07 Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal: Almega Friskoleavtalet www.almega.se Vi tillämpar provanställning. Vi påbörjar rekryteringsprocessen så snart ansökningar inkommer. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Arbetsgivare Montessori Mondial Lund, Pysslingen Skolor AB Landgillevägen 39 A-E 224 78 LUND www.pysslingen.se/mariamontessoriskolan/ Facebook: https://www.facebook.com/montessorimondiallund/ Twitter: https://twitter.com/mmskolanilund Instagram: https://www.instagram.com/montessorimondial.lund/ Pysslingen är en del av Acade Media, Sveriges största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Kontaktperson: Felicia Lindell skolkoordinator/-admin 046-16 30 40 felicia.lindell@montessorimondial.se Margaretha Eventhén Rektor; 0705-217254 margaretha.eventhen@montessorimondial.se

Pysslingen Förskolor och Skolor AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!