LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Förste socialsekreterare Barn och Unga

  • Vård & assistans

Göteborg

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en förste socialsekreterare till en utredande Barn och unga enhet i Socialförvaltningen Nordost med placering på socialkontoret i Hjällbo. Här finns Mottagningsenhet och 4 utredande enheter samt familjehemsenhet. Tillsammans med en engagerad arbetsgrupp kan du göra skillnad för dem vi är till för. På utredningsenheten utreder vi familjers behov av bistånd och skydd utifrån gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer efter inkommen anmälan/ansökan. Vi handlägger ärendet enligt So L/LVU och följer även upp beviljade bistånd samt medverkar till att familjens egna resurser och lösningar tillvaratas. Som förste socialsekreterare arbetsleder du socialsekreterare utifrån gällande lagstiftning och ansvarar för ärendehantering samt rättssäkerhet. I din roll fungerar du som ett tillgängligt och nära stöd, arbetsleder, coachar och ger metodhandledning i det dagliga arbetet. Du företräder socialtjänsten i individutskottet samt i den förekommande juridiska processen/förhandlingen. Du ansvarar för metodutveckling och håller dig uppdaterad inom området genom aktuell forskning. Utifrån uppdraget kommer du att samarbeta med andra aktörer, både internt och externt. Du kommer även att ingå i en grupp om 11 förste socialsekreterare vilket möjliggör ett gott kollegialt stöd, liksom kraft att driva utvecklingsarbetet av barn och unga verksamheten i Angered. Det är en spännande och stimulerande verksamhet där vi samarbetar och har ett gott arbetsklimat. Vi arbetar i fassystem och arbetsmetoden SOFS - Signs of Safety. Du kommer till en spännande stadsdel med komplexitet som gör arbetet både varierande och stimulerande. Du har extern handledning tillsammans med dina kollegor och har goda möjligheter till att både utvecklas själv och utveckla andra. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen och flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och Unga samt erfarenhet av arbetsledning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i nordöstra Göteborg samt utbildning i Signs of Safety. Du har en samarbetsförmåga där du kan arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du verkar för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du är kommunikativ och har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du är en trygg arbetsledare som arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Du är pedagogisk och har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. ÖVRIGT Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!