LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå kommun

Verksamhetschef till Städ- och verksamhetsservice, Teknik och fastighet

  • Övrigt

Umeå

Umeå stad växer snabbt och Teknik och fastighetsförvaltningen har ett stort och viktigt uppdrag där vi skapar bra förutsättningar för en väl fungerande vardag för kommunens invånare, medarbetare och verksamheter. Vi planerar, bygger och förvaltar kommunens fastigheter, vägar och utomhusmiljöer. För kommunens verksamheter upprätthåller och utvecklar vi IT-system, måltider, lokalvård, stadshusservice och restaurangverksamhet. Städ- och verksamhetservice är en del av Teknik- och fastighetsförvaltningen och ansvarar för all lokalvård i kommunens lokaler, så som skolor, vård- och omsorgsboenden och kultur- och fritidslokaler samt viss verksamhetsservice. De ca 300 medarbetarna är fördelade på tio enhetschefer och distrikt, en personalgrupp som i det dagliga arbetet skapar viktiga förutsättningar för att övriga verksamheter inom kommunen ska kunna bedrivas. Utöver städverksamheten ansvarar Städ- och verksamhetsservice för vissa vaktmästaruppgifter samt ett projekt för samordning av kommunens fordon. Verksamheten är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad. Dina arbetsuppgifter Vi söker vi dig som med stort intresse och starkt engagemang vill vara med att leda och utveckla vår Städ- och verksamhetsservice, inom en nytänkande och expansiv kommun! I din roll som verksamhetschef kommer du ur ett övergripande och strategiskt perspektiv leda, styra och kvalitetssäkra städ- och verksamhetsservice och varje dag leverera städtjänster inom hela kommunen. Du ska planera och följa upp arbetet samt ständigt fortsätta att utveckla verksamheten och dess service. Städ och verksamhetsservice arbetar aktivt med arbetsmiljö, miljö samt kvalitetsfrågor och du leder det arbetet. Samverkan med andra verksamheter inom kommunen samt externa aktörer är en naturlig del av arbetet. I rollen som verksamhetschef har du budget och resultatansvar, du är chef för 10 enhetschefer och du ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp. Som chef är du även en viktig förebild av Umeå kommuns gemensamma värdegrund: medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Om dig Vi ser gärna att du har en för området relevant högskoleutbildning. Du har mångårig erfarenhet som chef och av att leda en större verksamhet samt kan hantera ekonomi, planering och uppföljning av verksamheten och dess leveranser. Du har erfarenhet av att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsområdet och att arbeta i en offentlig förvaltning. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att leda chefer. Som person är du resultatorienterad och bygger ditt ledarskap på tillit, där en helhetssyn, samarbete och kommunikation är viktiga utgångspunkter. Vi söker en engagerad och tydlig ledare med stort hjärta, som med både fingertoppskänsla och strategisk förmåga, kommer företräda Umeå kommun på ett förtroendeskapande och positivt sätt. Förmågan att bygga relationer, kommunicera och samverka är en naturlig del i ledarskapet för den här tjänsten därför vill vi att du har ett stort engagemang och intresse för dessa frågor. Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 12 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Umeå kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!