LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Vattensamordnare

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Västerås

Många pratar om hållbarhet, men vi arbetar med det dagligen. Vill du vara med? Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, miljö, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Vår vision är att vi samverkar för att utveckla ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer. På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • Intressanta och utmanande arbetsuppgifter • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta • Möjlighet att lära nytt och utvecklas Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt omfattar sju län och ett 70-tal kommuner och tillhör Länsstyrelsen Västmanland. Vattenmyndighetens uppdrag är att införa EU:s ramvattendirektiv i distriktet för att värna dricksvattnet och vattenmiljön. Vattenmyndigheten har ett omfattande samarbete med de övriga fyra regionala vattenmyndigheterna och samverkar även med en mängd aktörer både nationellt och i distriktet. På Vattenmyndighetens kansli arbetar ett tjugotal personer. Vårt huvudsakliga arbetsområde är att införa vattenförvaltningen i Sverige utifrån EU:s vattendirektiv. I det arbetet ingår att genom kartläggning av mänsklig påverkan och vattenstatus föreslå rätt målsättningar och åtgärder för vattnet i vårt distrikt. Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer blir genom beslut i Vattendelegationen juridiskt bindande för myndigheter och kommuner. På avdelningen finns några av Sveriges främsta experter inom området och vi har ett mycket gott samarbete med varandra och en god sammanhållning och hög trivsel på avdelningen samtidigt som vi har spännande och utmanande arbetsuppgifter. ARBETSUPPGIFTER Fokus för tjänsten är vattenförvaltning och kommer att ligga inom något eller några av nedanstående områden: • Miljökvalitetsnormer för vatten • Åtgärdsprogram • Miljöövervakning • Miljöpåverkansanalys Du kommer att delta i arbetet på vattenmyndighetens kansli samt i olika projekt och arbetsgrupper inom de fem vattenmyndigheternas gemensamma arbete. Mer specifikt vilka arbetsuppgifter som är aktuella beror på din kompetensprofil. Nedan beskrivs några av de uppgifter som är aktuella inom respektive område de närmaste åren. Inom arbetet med miljökvalitetsnormer kommer det bland annat ingå att ansvara för eller delta i Vattenmyndighetens yttranden i olika ärenden. En annan uppgift som kan vara aktuell är att delta i metodutveckling för att bedöma vad som är kraftigt modifierade vatten och vilka vattenförekomster som ska få undantaget mindre stränga krav. Exempel på områden där detta behöver utvecklas är påverkan från markavvattning och fysisk påverkan från urban markanvändning. Inom ramen för arbetet med åtgärdsprogram kommer bland annat uppföljning och att bidra till att underlätta ett genomförande att vara viktiga uppgifter de närmaste åren. De kommande åren sker ett arbete med att utveckla påverkansanalysen, med fokus på miljögifter och fysisk påverkan. Vattenmyndigheten arbetar i stor utsträckning i nära samverkan med övriga fyra vattenmyndigheter i Sverige och du får kollegor i hela landet. Arbetet sker även i nära samarbete med berörda länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter som exempelvis Havs- och vattenmyndigheten och SGU. KVALIFIKATIONER Krav • Högskoleutbildning inom naturvetenskap eller juridik • Erfarenhet av arbete med miljöfrågor och/eller vattenrättsliga frågor. Meriterande Det är meriterande om du har erfarenhet inom något av dessa områden: • Erfarenhet av arbete med vattenförvaltning eller miljökvalitetsnormer för vatten. • Praktisk erfarenhet av prövning enligt miljöbalken/vattenrätt. • Erfarenhet av arbete med vattenkraftens påverkan på vattenmiljön. • Erfarenhet rörande samhällets påverkan på miljön och avvägningar mellan olika samhällsintressen. • Erfarenhet av att samverka mellan olika samhällsaktörer. Personliga egenskaper Vi söker en drivande, helhetsorienterad och samarbetsinriktad person som har ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. Du är intresserad av att åstadkomma nytta för miljön och att genomföra arbetet på ett korrekt och kunnigt sätt ur både juridisk och naturvetenskaplig synvinkel. Du har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Då arbetet innebär kontakter med andra aktörer behöver du vara relationsskapande, trivas med att samarbeta med andra människor samt kommunicera på ett lättförståeligt sätt både i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till att bibehålla vårt goda arbetsklimat. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Övrigt För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Du hittar information om hur Länsstyrelsen Västmanland behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!