LetsGig & Mecenat
Gigg från: Helsingborgs kommun

Sjuksköterska sommarvikariat 2020

  • Vård & assistans

Helsingborg

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Arbetsplatsbeskrivning Vi söker sjuksköterskor/distriktsköterskor till korttid, hemvård, hemtagningsteamet och vårdboende för sommarvikariat 2020. Arbetsbeskrivning  Som sjuksköterska hos oss arbetar du med särskilda boenden, kottidsenhet, LSS eller inom hemsjukvården. Där ingår ansvar för planering, genomförande och uppföljning av sjukvårdsinsatser. Sjuksköterskan har en viktig handledande och utbildande roll gentemot våra undersköterskor. Sjuksköterskan har ett särskilt ansvar för att samordna varje enskild kunds/vårdtagares hela behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Sjuksköterskans breda kompetens gör det möjligt att se människan i ett helhetsperspektiv. Vården som ges utgår från den enskildes behov där omvårdnaden är grunden. I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att utifrån sin egen kompetens och erfarenhet bedöma den enskildes tillstånd, utföra av läkaren givna ordinationer, vidta lämpliga åtgärder och att kalla på läkare för hembesök när så erfordras. Målet är att vårdtagarna ska känna trygghet och välbefinnande trots förekomst av sjukdom. Sjuksköterskan skall efter bästa förmåga förebygga ohälsa, lindra lidande för den enskilde samt ge en god vård vid livets slut. Sjuksköterskan ansvarar för att våra vårdtagare får rätt medicinsk vård och omsorg. Som sjuksköterska har man det övergripande ansvaret för omvårdnaden och hälso- och sjukvården inom det egna kompetensområdet.  På korttiden arbetar du måndag till fredag och arbetstiden är 07.00-16.00. Målet för vårt arbete är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att gästen ska kunna återvända till sitt hem så snart det går. Inom hemvården gör du hembesök i ordinärt boende. På vårdboende arbetar du måndag till fredag och arbetstiden är 07.00-16.00. Vi arbetar i team där alla professioner ingår, vi arbetar i olika kvalitetssystem som tex senior alert och BPSD. Vi har sex enheter med demensavdelningar och en enhet som har särskilt vårdkrävande utåtagerande demens sjukdom. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år samt tillgång till en förmånsportal fylld med förmåner och erbjudanden.  Kvalifikationer Du ska vara leg. sjuksköterska. Det är en merit om du har förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel. Vi önskar att du har pedagogisk förmåga. Att du är rak och tydlig i kommunikation. Att du alltid agerar för verksamhetens bästa och har goda relationer till andra. Att du bemöter andra med respekt, trovärdighet och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du ska vara en god förebild som representant för Hälso- och sjukvårdsarbetet och har förmåga att reagera, prioritera, agera, leverera och utvärdera. Du bejakar utveckling och aktivt verkar för att utvärdera och ompröva. Inom korttid är det bra om du har erfarenhet som sjuksköterska då du ofta behöver fatta egna och snabba beslut. Gästernas vårdbehov är mycket varierande och ställer krav på hög kompetens hos dig som sjuksköterska. Du är trygg i datorbaserad dokumentation, vi dokumenterar i Procapita. B-körkort kan fordras bland annat i vissa områden i hemvården. Det är bra om du tidigare arbetat inom äldreomsorg och/eller LSS verksamhet.  Har du frågor kontakta respektive enhetschef inom det område du önskar arbeta i. Berätta gärna i ditt personliga brev var du helst vill arbeta. Övrig information  Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare. Innan anställning kommer vi att begära att du lämnar utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister 9 §, enskild person, PM 442.3 (15-11-16) i oöppnat kuvert. Denna ska tas med till intervju. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget Reach Mee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Reach Mee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Helsingborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2020-07-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!