LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Institutionsstyrelse

Timvikarierande Behandlingsassister sökes eftersom Folåsa expanderat

  • Vård & assistans

Linköping

Statens institutionsstyrelse, Si S, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. Si S verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar Si S en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på Si S en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan. Si S ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Folåsa har fem avdelningar för skolpliktiga ungdomar: en utredningsavdelning och två behandlingsavdelningar för pojkar samt två behandlingsavdelningar för flickor. Vi har också en egen skola där eleverna kan komplettera sina grundskolebetyg. ARBETSUPPGIFTER All personal, behandlingssekreterare, behandlingsassistenter och avdelningsföreståndare ansvarar för avdelningen gemensamt. I detta ligger avdelningens skötsel såväl som delaktighet och ansvar för alla förekommande rutiner i förhållande till ungdomarna. Tim-vikarie ersätter ordinarie personal som är ledig eller sjuk alt går in extra vid särskilda tillfällen. Tjänstgöring efter särskild överenskommelse med avdelningsföreståndare för varje tillfälle. Behandlingsassistenter deltar i olika fritidsaktiviteter med ungdomarna, i gränssättning, i social träning mm. Under skoltid fungerar behandlingsassistenter som elevassistenter då de följer ungdomarna till Folåsas skola. Tim-vikarier arbetsleds av tjänstgörande ordinarie personal. KVALIFIKATIONER Det är önskvärt att Du har en grundutbildning/vara under utbildning inom området barn-ungdom-behandling, gärna med erfarenhet av tonåringar med problem. Allmänt: - Krav på B-körkort. - Frågan angående kriminell belastning kommer att prövas. • God språklig kompetens och dokumentationsförmåga krävs. Erfarenhet av arbete med ungdomar är önskvärt, gärna ungdomar med olika problem ÖVRIGT • Si S arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande. • Polisregisterutdrag inhämtas innan anställning, förekomst däri hindrar som regel anställning. • B-Körkort för manuell växellåda krävs,

Statens Institutionsstyrelse

Villkor

  • Antal platser: 10
Sista ansökningsdag: 2020-08-31
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!