LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala Universitet

Doktorand i engelsk litteratur

  • Skola & utbildning

Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor. Engelska institutionen utgör en väletablerad forskningsmiljö med forskning inom bland annat engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, nordamerikastudier (SINAS) och det iriska språket och dess litteratur. Centrala forskningsområden inom engelsk litteratur vid institutionen omfattar bland annat ”the making and unmaking of Englishness” i engelsk litteratur; politiska aspekter av kön och ras i brittisk litteratur; globala flöden och distribution av engelsk litteratur (under det brittiska imperiet samt i vår postkoloniala och transnationella nutid); litterär etik och estetik. Aktuell forskning har fokuserat på Joseph Conrad och William Shakespeare, litteraturhistoria i Afrika söder om Sahara, terrorismens litterära historia, Storbritanniens kulturhistoria från 1700 och framåt, samt vetenskapshistoria. Doktorander i engelsk litteratur är väl integrerade i institutionens forskningsmiljö, och har också blivit medlemmar i nationella och internationella forskningsnätverk genom att delta i vetenskapliga konferenser och sommarkurser, samt genom att tillbringa viss tid som gästforskare/gästdoktorander vid utländska universitet. De senaste doktorsavhandlingarna finns tillgängliga online. Uppsala universitet utlyser en doktorandplats i engelska med inriktning mot engelsk litteratur. Vi söker en dynamisk och engagerad forskarstuderande som kan arbeta självständigt, men även samarbeta inom och bidra till institutionens forskningsmiljö. Vi välkomnar särskilt forskningsprojekt inom perioden 1700–1850 från sökande med forskningsintressen inom koloniala och postkoloniala dimensioner av litterär kultur och reception. Kvalifikationer: Behörig att söka doktorandplatsen är den som uppfyller fordringarna för magisterexamen i engelska innan utlysningsperioden går ut. Vi mottar ansökningar från alla länder. Doktorsavhandlingen ska skrivas på engelska. Observera att en doktorandplats vid Uppsala universitet söks i hård konkurrens och att en magisterexamen i engelska vid tidpunkten för ansökan är en förutsättning. Arbetsuppgifter: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Närvaro vid institutionens seminarier och deltagande i institutionens vardag och sociala aktiviteter är en förutsättning. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och då förlängs anställningen i motsvarande grad. Ansökan: Din ansökan bör vara skriven på engelska. En förteckning över de ansökningshandlingar som ska inges finns på https://www.engelska.uu.se/education/phd_level/. Bedömningskriterier: Rankningen av de sökande görs i första hand utifrån kvaliteten på magister-/ masteruppsatsen och i andra hand utifrån projektplanen. Intervjuer av sökande kan bli aktuellt. Regelverk: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen kapitel 5, 8 och 9, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://regler.uu.se Utbildning på forskarnivå i engelska regleras av ämnets allmänna studieplan. Se https://sprakvet.uu.se/digital Assets/457/c_457426-l_3-k_aspengelska.pdf. Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Tillträde: 2021-02-01 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7. Anställningens omfattning: 100 % Upplysningar om anställningen lämnas av: För frågor om utbildningens upplägg och innehåll kontakta Angela Hoffman, Studierektor för forskarutbildning, mailto:angela.hoffman@engelska.uu.se. För frågor om formell behörighet kontakta Lars Hagborg, mailto:lars.hagborg@uadm.uu.se, eller Dimitrios Iordanoglou, mailto:dimitrios.iordanoglou@uadm.uu.se, Utbildningsledarna för Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2020, UFV-PA 2020/936. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2020-08-31
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!