LetsGig & Mecenat
Gigg från: Envoi AB

Systemutvecklare

  • IT & programmering

Stockholm

Jobbet består i att förvalta och vidareutveckla kundens Intranät. Intranätet tillhör utvecklingsvärdeströmmen ”Interna Kundmötet”. Arbetet kommer att bedrivas i ett team ca 6 personer där hälften är utvecklare och andra hälften från kommunikations avdelningen. Vi ser dig som kan både frontend och med god vana av backend för att komplettera de andra två frontendutvecklarna. Då vi jobbar agilt så är det av vikt att ha god kommunikation och sammabetsförmåga. I team samverkan ingår att man helhetsansvar, dvs man gör allt från krav, utv, CM och testning. Konsulten ska minst ha följande - Site Vision - Site Vision Web Apps - Java Script - HTML - Velocity - Java - Node.js - Gulp - Git - Erfarenhet av att utveckla med inriktning tillgänglighet - Erfarenhet av att ha genomfört tillgänglighetstester tillsammans med personer med funktionsnedsättningar Annat som också är bra att kunna: - CSS - SASS - Tillgänglighet WCAG - j Query - Kunskap om lagen om tillgänglighet till digital offentlig servie https://www.digg.se/utveckling--innovation/digital-tillganglighet/lagen-om-tillganglighet-till-digital-offentlig-service

Envoi AB

Villkor

  • Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!