LetsGig & Mecenat
Gigg från: Diagona AB

Operativ Chef / Chief Operating Officer

  • Övrigt

Stockholm

Operativ Chef / Chief Operating Officer Din roll som Operativ Chef innebär att du har det övergripande ansvaret för den operativa verksamheten inom Diagona AB. Verksamheten består av fyra affärsområden: Mätning, Inspektion, UAS och Marin där dom två förstnämnda utgör den största delen av Diagona:s omsättning. Diagona är en teknikkonsultverksamhet med ett stort teknikfokus. Vår målsättning är att vara en ledare i branschen där vi implementerar och nyttjar framtidens teknik i vårt arbetssätt. Diagona har bland annat under 2020 lanserat en egenutvecklad plattform https://casai.io/ för att hantera mängdregleringsprocessen i anläggningsentreprenader. Till din hjälp har du ca 25 anställda. Tack vare dedikerade medarbetare och effektiva processer har bolaget en god lönsamhet. Vi erbjuder Ditt uppdrag är att utveckla och växa verksamheten samt att fortsätta arbetet med ledarskapsutveckling, samordning och optimering av bolagets resurser och lönsamhet. Du styr verksamheten mot ett tydligt kund- och marknadsfokus och verkar för att ett målorienterat arbetssätt genomsyrar hela organisationen. Genom en ökad samordning av de fyra affärsområden kommer du att verka för en ökad effektivitet och konkurrenskraft. Du kommer även att vara delaktig i förvärv, produktlanseringar, nyetableringar och nyinvesteringar av olika slag. Du rapporterar direkt till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp. För att lyckas i rollen bör du ha omfattande ledarskapserfarenhet på hög nivå samt god förståelse för arbetsprocesser och hur en teknikkonsultverksamhet bedrivs. Du kommer bland annat att: - Samarbeta med VD på tre-fem- och tioåriga planer för företagets tillväxt och utveckling. - Bistå ekonomichefen med ekonomiska prognoser - Leda nyckelpersoner/Gruppledare inom de fyra affärsområdena - Uppföljning av budget/nyckeltal på månads- och kvartalsbasis - Jobba med implementeringen av handlingsplanen - Upprätta utbildningsplan och se till att personalen fortbildas - Ansvara för kvalitetssystem, certifiering och kvalitet - Utveckla/underhålla kundrelationer Kvalifikationer - Minst 10 års erfarenhet från ledande roll av liknande storlek och omfattning - Erfarenhet av fullt personal-, budget-, och resultatansvar i en affärsdrivande verksamhet - Arbetat aktivt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor - Erfarenhet av att samordna verksamheter kombinerat med ett starkt kommersiellt ansvar - Vana av att leda både tjänstemän och kollektivanställd personal - Högskoleutbildning eller motsvarande - Utmärkt skriftlig, muntlig och klientorienterad kommunikationsförmåga - Budgetfokuserad tankegång Du är duktig på att få medarbetarna att känna förtroende för det du säger och gör. Din inställning är att få medarbetarna att utvecklas, både som individer och i sin yrkesroll. Du utstrålar engagemang, är kommunikativ och kompromissar inte med kvaliteten i det som skall göras. Egenskaper Du är en mycket god och uppskattad ledare som visar vägen genom ett modernt, entusiasmerande och coachande ledarskap. Du har ett brinnande intresse för affärer och entreprenörskap. Genom ditt handlingskraftiga och lösningsorienterade sätt får du saker att hända och levererar enligt plan. Du är lyhörd och lyssnar till din personal och förstår värdet av en levande företagskultur. Du är en mycket god och språkligt begåvad kommunikatör såväl internt som externt.

Diagona AB

Villkor

  • Antal platser: 1
Sista ansökningsdag: 2020-09-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!