LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karolinska Inst

Forskningsspecialist för implementeringsstudie av hälsoprojekt i skolan

  • Skola & utbildning

Stockholm

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla? I forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet vid Institutionen för global folkhälsa finner du en unik möjlighet att arbeta med högkvalitativ interventions- och implementeringsforskning inom området matvanor, fysisk aktivitet och överviktsprevention. Vi erbjuder dig en roll i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som syftar till att förbättra hälsan hos barn och deras familjer i resurssvaga områden. Din roll Du kommer att delta i implementeringsstudien IMPROVE omfattande 3 kommuner och ett 50-tal skolor med målgruppen barn som börjar skolan och deras familjer. Det som implementeras är ett evidensbaserat familjestödsprogram för hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet och förebyggande av övervikt och fetma. Studien syftar till att identifiera lämpliga implementeringsstrategier och testa dem med utfall på organisations- och individnivå. Du kommer att ansvara för att samordna och koordinera skolorna, hantera datainsamling samt delta i informationsinsatser och rapportskrivning tillsammans med övriga forskare i projektet. Du kommer även att delta i analysarbetet och skriva vetenskapliga artiklar. Du kommer att kommunicera med deltagarna på svenska och med tvärvetenskapliga forskare kring metoder och resultat på svenska och engelska. Handledning av studenter på masternivå ingår. Arbetet kommer att bedrivas i samarbete med externa partners i Sverige och utomlands. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 2 år med möjlighet till förlängning. Start snarast möjligt. Behörighetskrav Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation. Krav på utbildning - Ph D i folkhälsa, nutrition, medicinsk vetenskap, vårdvetenskap, pedagogik, hälsopedagogik eller annan relevant disciplin. Krav på erfarenhet - Erfarenhet av projekt- eller processledning - Kunskaper inom interventions- och implementeringsforskning - Dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskaplig och populärvetenskaplig text - Erfarenhet av datainsamling, hantering av data och kvantitativ statistisk analys - Talar och skriver svenska och engelska obehindrat - Goda IT kunskaper i t.ex. Word, Excel, databashantering, statistik m.m. - God förmåga till samverkan och presentation - Som person är du strukturerad, ordningsam, noggrann, ambitiös, självständig och kommunikativ. Du har även god samarbets- och initiativförmåga Bedömningsgrunder Det är meriterande att den sökande har uppvisat - Kunskaper inom området matvanor, fysisk aktivitet, övervikt och fetma - Kunskap i kvalitativ analys - Erfarenhet av att arbeta med forskning internationellt eller tvärvetenskapligt - Intresse för skolans värld Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Vad erbjuder vi? En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård. Placering: Solna  Läs mer om Institutionen för Global Folkhälsa (GPH) https://ki.se/gph http://ki.se/en/phs/community-nutrition-and-physical-activity Ansökan Vi ser gärna att din ansökan är skriven på svenska, men det går också bra att ansöka på engelska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av tidigare forskning.  Varmt välkommen med din ansökan senast den 2022-01-12. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Karolinska Inst

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!