LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Universitetslektor i marin kemi

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Universitetslektor i marin kemi med inriktning mot globala förändringar Institutionen för marina vetenskaper (IMV) (https://www.gu.se/marina-vetenskaper) vid Göteborgs universitet bildades 2015. Med tillgång till en unik marin infrastruktur är institutionen den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. IMV är värd för centrumbildningen Centrum för hav och samhälle (https://www.gu.se/hav-samhalle), som samlar all marin och maritim verksamhet inom Göteborgs universitet. Göteborgsområdet är också ett nationellt centrum för havsförvaltning. Här finns Havs- och vattenmyndigheten (https://www.havochvatten.se/), samt Havsmiljöinstitutet (https://havsmiljoinstitutet.se/), där Göteborgs universitet står som värd. IMV finns lokaliserad på tre platser: i Göteborg, samt på de marina forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö på Bohuskusten. På alla tre platser finns fast anställd personal året om. Den utlysta anställningen är en av fyra i en satsning inom ”Marine Global Change” hur globala förändringar påverkar struktur och funktion av kemiska, geologiska och biologiska komponenter av den marina miljön. IMV är en mycket lämplig plats för forskning och utbildning inom globala förändringar: IMV har en tvärvetenskaplig styrka som omfattar marinbiologi, marin kemi, maringeologi, marin kulturvård och oceanografi; IMV bedriver både bred och banbrytande forskning i det skandinaviska kustområdet, i polarhav, och i tropiska hav; IMV har ett brett utbildningsprogram inom marin vetenskap; IMV har tillgång till, och är värd för, en unik marin infrastruktur som inkluderar två stora och moderna forskningsstationer (Tjärnö Marina Laboratorium och Kristineberg Marina Forskningsstation) med enkel tillgång till flera marina livsmiljöer, samt ett nytt 49-meters forskningsfartyg (Skagerak) som möjliggör arbete på öppet hav.   Ämnesbeskrivning IMV avser att anställa en universitetslektor i marin kemi med tonvikt på effekter av multipla globala förändringsprocesser, såsom deoxygenering, eutrofiering, uppvärmning, försurning, salthaltsförändring, havsnivåhöjning och extrema väderförhållanden, på de biogeokemiska kretsloppen samt på fördelning och speciering av viktiga biogena grundämnen. En annan tonvikt är på hur struktur och funktion av den marina miljön från ett kemiskt perspektiv kan påverkas av globala förändringar. Marin kemi inkluderar studier av oorganiska och organiska kemiska processer, och vad som styr dem, i vattenpelaren och i sedimentet liksom vid gränsytorna mellan sediment-vatten och vatten-atmosfär. Sådana processer inkluderar biogeokemi, geokemi och marin miljökemi, samt deras gränsytor mot andra marina vetenskapsdiscipliner. Marin kemi omfattar också utveckling och användande av toppmoderna tekniker för mätning, observation och provtagning inkluderande analys- och isotop-tekniker. Globala förändringar leder till ej tidigare inträffade förändringar i havet. Denna anställning kommer stärka IMV’s forskningsprofil om effekter på den marina miljön orsakade av globala förändringar. Vi söker en person med ett starkt intresse av marin kemi i en föränderlig värld med tonvikt på effekter av globala förändringsprocesser på de biogeokemiska kretsloppen inkluderande kemiska-biologiska-fysiska-sedimentologiska interaktioner. Den sökande som får tjänsten har en stark bakgrund i marin biogeokemi, och bör arbeta med multipla processer och utgöra en klar länk till annan forskning och undervisning runt globala förändringar vid IMV. Det är en fördel om den sökande som får anställningen har expertis om regionala system, och förmåga att tillämpa denna expertis på lokala skandinaviska system.   För fullständig annons besök: www.gu.se Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!