LetsGig & Mecenat
Gigg från: Södertälje kommun

Resultatenhetschef Hemtjänsten

  • Övrigt

Södertälje

Södertälje ska vara en trygg kommun att åldras i. Allt fler lever längre och antalet äldre blir fler, vilket ställer krav på en fungerande välfärd. Oavsett ålder ska det finnas en framtid att längta till. En av våra viktigaste uppgifter framöver är att fortsätta utveckla äldreomsorgen genom att leda, utveckla och säkerställa god kvalitet av innovativ omsorg och vård. Inom ordinärt boende är målsättningen att öka den del av arbetstiden som vi tillbringar hos våra brukare samtidigt som medarbetare har goda arbetsvillkor, relevant kompetens och utbildning. Vi ska också stärka det förebyggande arbetet kring äldre i syfte att minska ofrivillig ensamhet. Nu söker vi dig, en tillitsfull ledare som skapar motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare! Vi behöver en chef med ett genomtänkt och grundat ledarskap som genomsyras av en hög grad av tillit och förtroende för medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. Du förstår behovet av ett nära samarbete med både dina medarbetare och medlemmarna i ledningsgruppen och andra aktörer inom kommunen. Du ser helheter och sammanhang och förstår vikten av att leda och planera verksamhet utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Ditt ledarskap bottnar i förståelse för vad som får medarbetarna att växa och känna engagemang i sitt uppdrag. Vi erbjuder dig att jobba i en organisation med en stabil värdegrund och en tydlighet om vilka krav och förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun. Uppdraget Som resultatenhetschef i ordinärt boende så kommer du att ansvara för att leda vår nattverksamhet, du har ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Du kommer ha personalansvar för de undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på enheten samt en gruppledare som arbetar administrativt med den dagliga planeringen. Då medarbetarna arbetar natt så kräver det att du kan anpassa din arbetstid så du kan möta medarbetarna i ett nära ledarskap. Det betyder att du behöver förlägga del av din arbetstid till tidig morgon och viss kvällstid. Du ingår i ordinärt boendes ledningsgrupp som består av resultatområdeschef, 14  resultatenhetschefer och en verksamhetsutvecklare.   Din profil - Erfarenhet av chefsrollen ur ett arbetsgivar- och ledarskapsperspektiv - Högskoleutbildning med inriktning mot vård- och omsorg eller hälso- och sjukvård alternativt utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant Vi ser gärna att du även har: - Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation - Erfarenhet av att leda förändringsarbete - Erfarenhet av att arbeta i miljö där flera kulturer och förhållningssätt möts - Ledarskapsutbildningar som arbetsgivaren bedömer som relevanta för tjänsten - Erfarenhet av att arbeta som chef inom ordinärt boende Personliga egenskaper:  För att trivas i tjänsten som resultatenhetschef tror vi att du har en god samarbets- och initiativförmåga. Du är utåtriktad och tydlig i din kommunikation samt ödmjuk och har lätt för att skapa förtroende. Har förmåga att skapa struktur, ordning och reda. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.  Vi erbjuder dig  Möjlighet till att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Årsarbetstid, vilket innebär att du i den mån verksamheten tillåter, kan styra din egen arbetstid. Generöst friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kronor per år.  Vi satsar på våra chefer och erbjuder kompetensutveckling bl.a. genom vårt mentorsprogram samt möjlighet till kollegial handledning som sker kommunövergripande. Din arbetsplats kommer att vara förlagd på den enhet som du kommer att leda. Varmt välkommen med din ansökan!

Södertälje kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!