LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Vik. Universitetslektor

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Kravprofil Vik. Universitetslektor Vikariat under perioden 2022-09-01-- 2023-08-31 Omfattning: 60% Lunds universitet ledigkungör en anställning som vikarierande universitetslektor i Öst- och Sydöstasienstudier med placering vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, Historiska institutionen. Ämnesområde och uppgifter Vikariatet omfattar kursansvar och undervisning, samt viss forskning. På kandidatnivå innebär tjänsten kursansvar, undervisning och examination på en kurs med fokus på det samtida Sydöstasien. På masternivå innebär tjänsten kursansvar, undervisning och examination på olika kurser, inklusive kurser i mänskliga rättigheter, utvecklingsstudier, datainsamling och fältarbete, samt det samtida Sydöstasien, dessutom enstaka föreläsningar rörande metodfrågor och handledning av studenternas masterexamensarbeten. Undervisningen sker på engelska. Kravprofil och kvalifikationer Den vi söker har sin meritering inom och dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning med fokus på mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor, samt kunskap om övriga samhällsfrågor i några av länderna i Sydöstasien. Dessutom krävs erfarenhet av eget fältarbete i flera länder i regionen. Då undervisningen är på engelska krävs mycket goda språkkunskaper. Du som söker har avlagt doktorsexamen i relevant samhällsvetenskapligt ämne med fokus på Öst- och Sydöstasien eller har avlagt doktorsexamen i ämne som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, har visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Tidigare erfarenhet av undervisning i universitetsämnet Öst- och Sydöstasien är meriterande. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildning och forskning på Centrum. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Centrum har ett kollegialt arbetssätt och ser lärargruppen som ett arbetslag som tillsammans ansvarar för utbildningens kvalitet och för pedagogisk utveckling av ämnets utbildningar. God samarbetsförmåga och villighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen.  Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter. Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!