LetsGig & Mecenat
Gigg från: Örebro Universitet

Universitetslektorer i medie- och kommunikationsvetenskap

  • Skola & utbildning

Örebro

Vi söker en universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap för tidsbegränsad anställning på två år vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är medie- och kommunikationsvetenskap. Bakgrund Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (Hum US) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid Hum US bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning. Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Hum US och är ett ämne med spännande forskning och utbildning. Vår forskning bedrivs inom tre profilerade områden: diskurs, kommunikation och medier; film och medier; samt strategisk kommunikation. Utbildningen bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Arbetsuppgifter En universitetslektor arbetar med både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.  Arbetsuppgifterna utgörs i första hand av undervisning inom programmet Medier, kommunikation och PR, och huvudsakligen på kurser inom Strategisk kommunikation. Undervisning kan ske både på grund- och avancerad nivå inom t.ex. PR och platsmarknadsföring, PR- och organisationsteori, organisationskommunikation, kampanjplanering och idéarbete samt metod- och utvärdering. Handledning och examination av uppsatser kan förekomma på grundnivå och avancerad nivå inom hela programmet. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska när det gäller kurser inom programmet Medier, kommunikation och PR, och på engelska när det gäller internationella kurser respektive undervisning på avancerad nivå. Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma uppgifter. Behörighet och bedömningsgrunder För att läsa annonsen i dess helhet besök vår sida oru.se/ledigajobb   Information Anställningen är 100 %, under två år med beräknad startdatum 1 mars 2022.  Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Annika Gardhorn 019-30 39 56 e-post: annika.gardhorn@oru.se eller programansvarig Helen Andersson, 019-30 21 41, e-post: helen.andersson@oru.se Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Ansökan Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer) • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj • Publikationslista • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/ Sista ansökningsdag är 2022-01-16   Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Örebro Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!