LetsGig & Mecenat
Gigg från: Försvarsmakten

Handläggare (visstidsanställningar) internationella relationer

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Högkvarteret söker två civila handläggare (visstidsanställning) till sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning. Om tjänsterna Högkvarteret, Sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning (HKV LEDS INRI IR) är en del av överbefälhavarens (ÖB) och generaldirektörens (GD) stab. Sektionen ansvarar för Försvarsmaktens relationer och samarbeten med andra nationer och internationella organisationer. Sektionen hanterar ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga ledningar och staber inom Högkvarteret, samt med Regeringskansliet (RK) och andra myndigheter. Sektionen söker två civila handläggare för visstidsanställning under cirka 12-14 månader (möjlighet till förlängning alternativt tillsvidareanställning kan eventuellt föreligga) vilka huvudsakligen ska arbeta med fortsatt utveckling av samarbete med Försvarsmakten prioriterade partners (länder och/eller organisationer). Huvudsakliga arbetsuppgifter Inrikta och samordna bi- och multilaterala försvarssamarbeten med andra berörda staber och ledningar; • ansvara för underlagsframtagning inför bilaterala stabssamtal, dess genomförande samt uppföljning, • ansvara för framtagning samt föredragning av underlag inför ÖB och andra högre chefers resor, möten och besök, • leda beredningen av ärenden med internationellt fokus inom Högkvarteret inför beslut av Försvarsmaktens högre chefer eller vidare beredning vid RK/Försvarsdepartementet (Fö), • stödja Rk/Fö med underlag kopplat till internationella samarbeten • lämna stöd och inhämta underlag från Sveriges utsända försvarsattachéer, • samverka med utländska försvarsattachéer ackrediterade till Sverige. Kvalifikationer • Relevant akademisk examen (masterexamen), i första hand inom statsvetenskap och gärna med inriktning mot internationella relationer eller säkerhetspolitik. • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. • Arbetslivserfarenhet från strategisk nivå med internationell koppling inom myndighet/företag/organisation. Meriterande • Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmakten och Högkvarterets organisation, uppgifter och arbetssätt. • Erfarenhet av bi- och multilateralt försvarssamarbete på militärstrategisk nivå i nära samarbete med RK och/eller på internationell nivå. • Erfarenhet av militär tjänstgöring (militär grundutbildning/kombattant utbildning och/eller internationell insatstjänstgöring. • Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system. • Språkkunskaper i tredje språk mot för FM prioriterade partners. Personliga egenskaper Arbetet ställer höga krav på en helhetsförståelse för Försvarsmaktens verksamhet och dess relationer med andra nationer och internationella organisationer. Verksamheten har ofta nära koppling till Försvarsmaktsledningen (FML) och myndighetens främsta representanter varför förmåga att skilja huvudsak från bisak krävs. Arbetet kräver även god analysförmåga samt förmåga att arbeta i både grupp och självständigt, ofta under tidspress. Övrigt Visstidsanställningar. Tillträde: 2021-06- 01 (eller enligt överenskommelse) - - 2022-08-31 (ev förlängning) Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Överste Jerker Sundström, chef LEDS INRI IR. Tel: 08 – 788 75 00 (Växel) Fackliga kontaktpersoner vid HKV: Camilla Robertsson (SACO) Lise-Lotte Larsson (SEKO) Kjell Tetzlaff (OFR/S) Arne Nilsson (OFR/O) Samtliga nås på telefon 08-788 75 00 Välkommen med din ansökan senast: 2021-04-11 Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Försvarsmakten

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!